Dodaj do listy

Święty Franciszek idealnym patronem ekologów. Przekonaj ich o tym!

Szanowni Państwo!

Bardzo cieszę się, że zdecydowaliście się Państwo przybyć na mój dzisiejszy wykład.

Chciałbym przedstawić Wam wspaniałego człowieka. Zapewne słyszeliście już o nim nie raz. Bohaterem dzisiejszego naszego spotkania jest "poverello" biedaczyna boży, Franciszek Franciszek F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; STRAŻNICY
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
z Asyżu. Głosił on światu radosną filozofię życia, wszechogarniającą miłość i braterstwo wszelkich żyjących stworzeń. Uwielbiał otaczający go świat i w nim dostrzegał ogrom Bożej miłości do tego świata i do boskich stworzeń.

(...)Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, księżyc, i nasze siostry gwiazdy;

Tyś ukształtował je w niebie jasne i cenne, i piękne.(...)

Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię,

Która nas żywi i chowa,

I rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioły. (...)

Chwalcie i błogosławcie Pana, i czyńcie Mu dzięki,

I służcie Mu z wielką pokorą.

Święty Franciszek występował przeciwko wszelkim przejawom zła, okrucieństwu w stosunku do ludzi i zwierząt, nienawiści, zabijaniu i chciwości. Był założycielem wędrującego zakonu żyjącego w wielkim ubóstwie.

Siłą swego niezwykłego charakteru sprawiał, że nawet świat przyrody stawał się mu posłuszny, stało się tak w przypadku wilka z Gubbio, który został poproszony o to aby już więcej nie atakował ludzi i nie czynił już im więcej krzywdy.

Drwalom tłumaczył jak należy dobrze ścinać drzewa, a które powinni zostawić, sami Państwo najlepiej wiecie dlaczego tak należy postępować. Ogrodnikowi doradzał aby na krańcach ogrodu zostawił nie przekopany zagon, aby tam wolno mogły rosnąć zielska i wielkie trawy, stosując znaną nam wszystkim zasadę zachowania różnorodności gatunkowej. Pochylał się nawet nad małymi robaczkami, które podnosił z ziemi aby ich nie zdeptano, pilnując poprawnego zachowania równowagi w środowisku naturalnym.

Wszystkie te działania miały tylko jeden cel, zachowanie jak najlepszego środowiska naturalnego, w którym człowiek mógłby spokojnie żyć i się rozwijać.

Święty Franciszek to wspaniała postać, myślę, że warto, aby to właśnie on został naszym patronem, Patronem tych, dla których piękno tego świata jest wielką ponad czasową i nieprzemijającą wartością.

Dziękuję Państwu za uwagę.