Dodaj do listy

Średniowieczne wzorce osobowe.

Asceta (na przykładzie Legendy o świętym Aleksym) - dla poświęcenia się Bogu, odrzuca wszelkie dobrodziejstwo i luksusy, aby żyć w nędzy i ubóstwie. Łatwo wyrzeka się przyjemności wybierając w zamian umartwianie się i cierpienie za grzechy zarówno swoje, jak i ludzkiego ogółu. Ich postawa miała wzmagać w nich cnotliwe życie, pobożność i życie w czystości, dzięki czemu zdobywają sobie wejście do raju.

Rycerz (czerpiąc ze wzorca w Pieśni o Rolandzie) - doskonała postawa wojownika to taka, dla której najważniejsze są miłość do ojczyzny, wiara chrześcijańska i przede wszystkim posłuszeństwo w stosunku do swego seniora. W walce idzie za głosem honoru i odwagi, jest mężny i wierny swoim obietnicom. Jest najważniejszym celem jest obrona chrześcijaństwa, czego dowodem są liczne wyprawy krzyżowe. Osobą, która spełniania wszystkie wyżej wymienione cechy był hrabia Roland, który walczył przy boku Karola Wielkiego. Najprawdopodobniej twórcą Pieśni o Rolandzie jest Turold.

Władca (Kronika Polska Galla Anonima) - według autora, ideał władcy objawia się w wierności dla poddanych, troszcząc się i dopomagając ich losowi. Robienie wszystkiego dla dobra państwa. Bolesław Chrobry i Bolesław Krzywousty byli polskimi przykładami takich władców, będąc sprawiedliwymi, miłosiernymi i honorowymi. Krzywousty odznaczał się również dobrym zmysłem strategicznym i męstwem w walce.