Średniowiecze

Dodaj do listy

ŚREDNIOWIECZE [JĘZYK POLSKI] 1.  Ramy czasowe. 2.  Pojęcia: Danse macabre, chansons de geste, asceza itd. 3.  Filozofie: franciszkanizm, tomizm, augustynizm. 4.  Wzorce parenetyczne epoki. 5.  Cechy idealnych władców na przykładach...

Dodaj do listy

Temat : Humor w utworze Jana z Koszyczek „Rozmowy, które miał miał król Salomon mądry z Marchołtem grybym a sprosnym, a wszakoż, jako o niem powiedają, barzo z wymownym”   W latach dwudziestych XVI wieku rozkwitła polskojęzyczna proza...

Dodaj do listy

Wysoki Sądzie, Szanowni członkowie Ławy Przysięgłych!   Zebraliśmy się ty dzisiaj, aby osądzić Nerona Miedzianobrodego, cezara Rzymu, oskarżonego o popełnienie licznych zbrodni. Ja, prokurator, mam obowiązek udowodnić wszystkim zgromadzonym,...

Dodaj do listy

Święty Graal dla rycerzy Okrągłego Stołu był przedmiotem pożądania. Każdy z nich chciał posiadać go przede wszystkim dla korzyści materialnych. Odnaleźć jednak mógł go ten, kto chciał go mieć dla korzyści wewnętrznych. Święty Graal...

634 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Z początku był chaos. Na ziemię spadł ogromny deszcz meteorytów, z którego wyłonili się różni bogowie. Bóg przyrody - Ozon, rodziny - Beryl, jak również pracy i nauki - Arnold. Każdy z nich miał swoje zadanie do wykonania. Ozon odpowiadał...

739 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Postawa to według słownika języka polskiego stosunek człowieka do życia lub pewnej wyróżnionej sfery zjawisk. Zmienia się ona z roku na rok, a jak drastycznie musiała się zmienić od V w.? Jakie zatem było społeczeństwo tamtych lat i jakie...

723 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Daty: 476 (upadek cesarstwa zachodniorzymskiego) - 1453 (upadek cesarstwa wchodniorzymskiego) /1492 (odkrycie Ameryki) historiografia - spisywanie historii, kronika Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza misterium - utwór dramatyczny wystawiany...

625 osób poleca.

Szkoła: Liceum