Dodaj do listy

Kto miał rację – Kreon czy Antygona?

Od momentu napisania dramatu Sofokles postawił nas przed trudną decyzją - komu przyznać rację, po której stronie się opowiedzieć? Zadanie to nie jest łatwe ponieważ muszę wybrać pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami. Pomiędzy racją Kreona - który stoi na straży praw państwa i dobra swoich obywateli oraz racją Antygony - która reprezentuje takie wartości jak miłość braterska i prawa boskie. Moim zadaniem jest dokonanie wyboru ale zanim to uczynię pokrótce przedstawię mój punkt widzenia odnośnie obydwu bohaterów.

Młoda kobieta, Antygona, jest z założenia obywatelką państwa demokratycznego, w którym obowiązują wolność religijna. Zatem trudno się jej dziwić, że w tak priorytetowej dla niej sprawie jak pochówek brata nie kieruje się prawem ustanowionym przez Kreona, ale nakazami własnej religii. Ta bowiem nakazuje pochować zmarłego, w przeciwnym razie jego dusza zostanie zhańbiona i nigdy nie zazna już spokoju. Dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością jej decyzji jest fakt, że jako siostra Polinika jest zobowiązana zapewnić mu należyty pogrzeb. To co ją motywuje i jednocześnie podtrzymuje na duchu w tej trudnej walce z Kreonem to miłość do zmarłego brata. Dla niej najważniejsze są prawa ustanowione przez bogów - ich wypełnienie uważa za punkt honoru. Antygona Antygona Sofokles Antygona, bohaterka główna i tytułowa; córka Edypa, siostra Ismeny, Polinejkesa i Eteoklesa, narzeczona Hajmona
Wygląd: Dostojna, pełna majestatu, wygląda i zachowuje się jak prawdziwa...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
uważa, że żadne prawo ustanowione przez człowieka nie powinno być przyczyną nieszczęścia ludzkiego. Martwi ją możliwość stłamszenia i ograniczenia podstawowych praw jednostki, nawet jeśli ją to tak zwane "prawa niepisane". Słuszny zatem wydaje się jej argument, że to władza jest dla ludzi, a nie ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum dla władzy. Antygona ostro krytykuje Kreona ponieważ według niej zapomniał on o tej podstawowej prawdzie i wykorzystuje władzę aby zdobyć bezgraniczne posłuszeństwo. Oczywisty jest zatem wniosek, że dla bohaterki prawa boskie i kodeks moralny mają większa moc niż jakiekolwiek zasady ustanowione przez człowieka. Z tego też powodu świadomie i całkowicie dobrowolnie łamie zakaz króla i urządza Polinikowi pogrzeb. Robi to pomimo świadomości, iż kara za ten czym jest karą ostateczną. Jest to bowiem kara śmierci.

Przedstawiłam już racje Antygony więc teraz czas na to aby przedstawić racje Kreona. Poniżej przedstawię kilka argumentów poświadczających słuszność jego decyzji.

Kreon był władcą Teb, z godność tą przejął w mało sprzyjającym momencie. Jego intencją była zaprowadzenie w państwie pokoju. Stąd zrozumiałe staje się dla nas jego przekonanie o tym, że należy ukarać każdego zdrajcę ojczyzny po to aby dać przykład konsekwencji działania. Gdyby Kreon Kreon Sofokles Antygona, bohater główny; brat Jokasty, szwagier Edypa, stryj Antygony, po śmierci Eteoklesa i Polinejkesa objął władzę w Tebach Wygląd: dojrzały mężczyzna, pełen dostojeństwa
...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
miał miękkie serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
i zlitowałby się nad Polinikiem mógłby zostać posądzony o stronniczość i brak obiektywizmu, co w konsekwencji wyrobiłoby mu opinię władcy pobłażliwego i nie przestrzegającego własnego prawa. Stąd już krótka droga do utraty autorytetu i szacunku, a także i posłuchu. Będąc konsekwentnym w działaniu pokazuje, że dobro państwa jest dla niego najważniejsze, że potrafi poświęcić nawet swoją własną rodzinę w imię zbiorowej sprawiedliwości. Dał tym samym dowód, że jest władcą sprawiedliwym ponieważ swoje prawo egzekwuje bez wyjątku - tak samo w stosunku do każdego obywatela. Aby być szanowanym i godnym zaufania władcą musi być obiektywny i sam musi przestrzegać ustanowionych przez siebie praw. Bez wyjątków. Postępując w ten sposób da tym samym przykład innym obywatelom. Jest to ważne ponieważ dzięki temu obywatele mają pewność, że ich władca nie ulega kaprysom chwili i humorom lecz wręcz przeciwnie. Konsekwentnie wypełnia swoje polecenia.

Moim zadaniem było opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktu. Jak już wspomniałam wcześniej nie jest to łatwe zadanie. Przedstawiłam pokrótce racje obydwu stron i teraz pozostaje mi tylko ogłosić werdykt. Może to kogoś zdziwi ale stanę po tronie... Kreona. Dlaczego? Ponieważ dla mnie jest stanowczym i konsekwentnym władcą. Nie kieruje się prywatnymi uczuciami ale tratuje wszystkich jako równoprawnych obywateli. To ważna cecha u władcy. Czasem dobro ogółu musi zwyciężyć nad dobrem jednostki. Dlatego jak dal mnie rację miał Kreon.