Dodaj do listy

Świat pozbawiony piękna ogrodów lub budowli byłby uboższy... Rozprawka z odwołaniem się do starożytności

Dziś, w dobie XXI wieku człowiek nie zdaje sobie sprawy ile dla niego znaczą natura, architektura i inne wyniosłe osiągnięcia starożytnych cywilizacji, jednak ich wartość dostrzega dopiero w momencie, gdy ich zabraknie. Postaram się uzasadniać stwierdzenie, iż "Świat pozbawiony piękna ogrodów lub budowli byłyby uboższy"

Pierwszym argumentem na poparcie tezy, zawartej w temacie będą "wiszące ogrody Semiramidy". Król Babilonii Nabuchodonozor, widząc tęsknotę swojej żony za bujną zielenią swego ojczystego kraju, zlecił postawienie wielkiej budowli z licznymi tarasami, na których zostały posadzone kwiaty, drzewa i krzewy. Jednak nie spodziewano się, że osiągną one takie rozmiary, liczne pnącza zaczęły zakrywać tarasy i mury, sprawiając wrażenie zawieszenia w powietrzu (stąd też ta nazwa). Był to piękny dowód miłości do ukochanej. Podobno Semiramida, ogromnie się zachwyciła jego pięknem i nie mogła zasnąć z radości przez trzy kolejne dni. Została uszczęśliwiona, miała zajęcie, ogrody stały się jej drugim obliczem i jak niektóre źródła podają prawdopodobnie zmarła przy swoich ulubionych kwiatach. Strabon i wiele innych greckich historyków opisało ich urok i czar, jaki wywołują u wielu osób, doskonale oddali ich charakter, jednak wszyscy zaznaczyli, że są to tylko puste słowa i że należałoby to zobaczyć na własne oczy. Mimo, iż minęły tysiące lat "ogrody miłości" nadal budzą zachwyt, zdumienie i są zaliczane do siedmiu cudów świata.

Architektura starożytnych także upiększa współczesny świat. Wiele osób na wakacje udaje się do Rzymu, aby zobaczyć piękne budowle, zrobić sobie na ich tle zdjęcie i przejść do kolejnych; ale czy ktoś sobie zdaje sprawę jak one powstały? Kto je wzniósł? Co przeszły? Garstka osób! Obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie kategorii... Czytaj dalej Słownik terminów literackich prawdziwego piękna, ma miejsce tylko wtedy, gdy znamy jego historie, jednak każdy się nim zachwyca i cieszy. Powszechne wszystkim znane Koloseum, jest symbolem starożytnego Imperium Rzymskiego. Wiele ludzi wybiera go jako pierwszy punkt zwiedzania. Dla Ateńczyków ogrody także dużo znaczyły. Ogromy, wykonany w stylu joński Erechtejon powstał na miejscu, gdzie -według wierzeń- Atena posadziła drzewo Drzewo Symbolika: wzrost, drabina do nieba, odradzanie się, jedność, wielkość, sprawiedliwość, królewskość, kara, szubienica, krzyż, odkupienie, miłość, ofiara, wróżba, stałość, nadzieja, piękno,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich oliwne. Na tę właśnie pamiątkę za Erechtejonym znajdował się sad. Pozwolę sobie jeszcze raz powrócić do Rzymu, kolejnym argumentem odnoszącym się zarówno do przyrody jak i budowli jest Forum Forum główny plac w miastach starożytnego Rzymu, gdzie odbywały się zebrania ludowe, targi, sądy i kwitło życie towarzyskie. Najsłynniejszym takim placem było Forum Romanum (najstarszy rynek w Rzymie),... Czytaj dalej Słownik historyczny Romanum. Ten wyjątkowy plac odznaczał się licznymi ozdobami, detalami i szczegółami, wokół niego zostały umieszczone najważniejsze dla ludzi i dziedzictwa kultury ośrodki publiczne, dodatkowo od każdego wzgórza otaczającego Forum rozciągały się bujne ogrody, z licznymi rodzajami kwiatów. Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum byli w stanie godzinami wpatrywać się w "kolorową mozaikę" i zachwycać się bijącym z niej życiem.

Argumentem świadcząc o wartości ogrodów dla ludzi starożytnych są wiersze greckiej poetki lirycznej Safony. W swoim utworze "Do przyjaciółki" poprzez stwierdzenia: "Lubiłaś ozdabiać włosy świeżymi kwiatami, wiankami z fiołków i żółtych róż […]""…przystrajałaś splotami pachnących kwiatów […]" podkreśla ile dla niej znaczą ogrody. W wyniku rozstania z przyjaciółką przypomina sobie wszystkie najistotniejsze rzeczy, jedną z nich jest ogród, wydawałoby się co możne znaczyć kilka roślin przy takim bólu- a jednak! Ponad to Teokryt twórca wielu sielanek, przedstawia życie rolników, rybaków, ogrodników i innych ludzi pracujących na łonie przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, śmiało stwierdzam, iż świat pozbawiony ogrodów i budowli byłby uboższy, nie tylko dla ludzi starożytnych, ale i współczesnych. Sady, działki, ogrody i parki są dla wielu osób miejscem spokoju, relaksu i odpoczynku od ciągłego, nieustannego hałasu i zamieszania. Jak widać wielu pisarzy także porusza w swoich utworach motyw przyrody. Człowiek bardzo często, aby zobaczyć upiększające świat zabytki udaje się w dalekie, drogie podróże, lecz później zachwyca się nimi i je mile wspomina; bez nich świat byłby nudniejszy. Musimy szanować i cieszyć się tym co mamy i dostrzegać otaczające nas piękno ale jednocześnie pamiętać ile wymagało ono pracy, poświęceń i wyrzeczeń…