Dodaj do listy

Romantyzm w Polsce i na świecie

I. Ramy czasowe epoki:

Europa - od końca XVIII do połowy XIX wieku

Polska - od 1822 (wydanie "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza) do 1864 roku (wybuch powstania styczniowego).

II. Nazwy romantyzm zaczęto używać już w 1820 roku.

III. Najważniejsze wydarzenia historyczne związane z epoką romantyzmu:

1824 - powstanie Greków przeciwko Turkom

1830 - powstanie listopadowe

1848 - 1849 - Wiosna Ludów

1863 - powstanie styczniowe.

IV. Przedstawiciele literatury powszechnej:

a) niemieckiej: Johann Wolfgang Goethe ("Cierpienia młodego Wertera", "Faust")

b) angielskiej: Walter Scott ("Waverley"), George Gordon Byron ("Giaur")

c) francuskiej: Victor Hugo ("Nędznicy"), Jean Jacques Rousseau ("Nowa Heloiza")

d) rosyjskiej: Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater Bohater T. Różewicz Kartoteka, bohater główny; należy do pokolenia Kolumbów
Wygląd: Brak informacji w utworze, bohater niczym się nie wyróżnia, nie ma cech szczególnych, jest zwykły, przeciętny,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
drugoplanowy; Parys
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Puszkin ("Eugeniusz Oniegin").

V. Przedstawiciele literatury polskiej:

- Adam Mickiewicz ("Dziady", "Pan Tadeusz")

- Juliusz Słowacki ("Balladyna", "Kordian")

- Zygmunt Zygmunt P. Calderon Życie snem, bohater główny; syn Bazylego, króla Polski. Przed narodzinami Zygmunta Bazyli dowiaduje się z przepowiedni, że jego potomek będzie okrutnym tyranem. Wpada na pomysł uwięzienia... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Krasiński ("Nie-Boska komedia", "Irydion")

- Aleksander Fredro ("Zemsta", "Śluby panieńskie")

- Cyprian Kamil Norwid ("Vade-mecum").

VI. Gatunki najchętniej uprawiane w epoce:

- ballada

- powieść poetycka

- dramat romantyczny

- sonet.

VII. Cechy epoki:

- bohater romantyczny (wybitna jednostka, nieszczęśliwie zakochana, zbuntowana, wywodząca się najczęściej z ludu)

- prym wolności i niezależności, bunt przeciwko tyranii i konwenansom

- niezgoda na rzeczywistość

- przewaga uczucia nad rozumem

- Weltschmerz (ból istnienia)

- zachwyt przyrodą orientalną

- ludowość

- nastrój tajemnicy i grozy

- mistycyzm

- wydarzenia przedstawiane niechronologicznie.