Dodaj do listy

„Romantyczność” A. Mickiewicza- streszczenie

Ballada Romantyczność jest przykładem ballady jako gatunku literackiego. Utwór emanuje nastrojami tajemniczości, niesamowitości, a nawet grozy. Jest on bardzo związany z ludowymi wierzeniami i fantastyką. Jest to, bowiem opowiedziana historia zaczerpnięta z ludowych podań, mówiących o lękach i wierzeniach prostego, wiejskiego ludu. Balladę ta możemy podzielić na dwie części. Pierwsza z nich to opowiadanie o obłąkanej Karusi, która przed laty straciła ukochanego, natomiast cześć druga stanowi polemikę romantycznego narratora z klasycystycznym starcem.

Karusia po śmierci ukochanego, Jasia popada w obłęd. Błąka się po wsi i polach i szukając narzeczonego i głęboko wierząc, że zmarły Jasiek Jasiek B. Prus Placówka, bohater epizodyczny; syn Grzyba, okazuje się być złodziejem koni.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
ciągle jest przy niej wystarczy tylko wyciągnąć rękę, aby go dotknąć. Dziewczyna Dziewczyna B. Prus Na wakacjach, bohaterka pierwszoplanowa; ryzykując własnym życiem wyniosła niemowlę z płonącej chałupy; posiada zdolność "dzikiego zapału", porywów serca i współczucia. Zwracają... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum widzi swego ukochanego obok siebie, rozmawia z nim, śmieje się do niego i płacze. Wiara Karusi w miłość ukochanego po śmierci i możliwość bycia razem ma ogromne znaczenie dla wierzeń ludowych. O przekonaniu, że oba światy żywych i umarłych współistnieją ze sobą i przenikają się. Jest to wiara, że po między światem żywych a umarłych istnieje łączność, że oba te światy przenikają się wzajemnie. Tak, więc duchy mogą kontaktować się z żywymi, wierzy w to prosta dziewczyna i cały wiejski lud, te przekonania popiera również poeta mówią I ja to słyszę, i ja tak wierzę. Obłęd, Karusi jest bardzo ważnym motywem dla literatury romantyzmu, ponieważ romantycy uważali, że ludzie obłąkani posiadają szczególna zdolność widzenia tego, co dla zwykłego śmiertelnika było niedostrzegalne.

Drugą część ballady zapowiada pojawienie się starca. Starzec Starzec A. Mickiewicz Romantyczność, bohater drugoplanowy; komentator wydarzeń z punktu widzenia racjonalisty
Poglądy Starca - racjonalisty: Starzec to uosobienie oświeceniowego racjonalizmu i wiary...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
wyśmiewa wiarę prostych ludzi, mówi o wyższości nauki i wiedzy: Ufajcie memu szkiełku i oku. Jest on symbolem klasyków, którzy do poezji romantycznej odnosili się drwiąco i z widocznym lekceważeniem. Narrator Narrator opowiadacz, podmiot mówiący w utworze epickim, ukształtowany zgodnie z obowiązującym w danej epoce, gatunku, prądzie, wzorcem postępowania.
Kategoria narratora charakteryzowana jest ze względu...
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
podejmuje z nim polemikę, przeciwstawiając jego martwym prawdom żywe wierzenia prostych ludzi: Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Utwór kończy wezwanie: miej serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
i patrzaj w serce, które to wyraża pogląd młodego Mickiewicza, jako sposób widzenia i rozumienia świata oraz otaczającej go rzeczywistości. Świat według romantyków poznaje się nie poprzez zmysły, ale przez to, co jest ponad zmysłowe, nadnaturalne, dzięki uczuciu duszy. Rozum jest wobec tych zjawisk bezradny i bezsilny.