Dodaj do listy

Dramat bohatera romantycznego w "Nie-Boskiej komedii"

Profesor Kleiner napisał: "W czasach, w których rozkład ustroju społecznego sprawił, że jednostka czuła się wyzwolona, ale i osamotniona zasadniczym problemem stało się znaczenie jednostki, jej stosunek do świata, tj. do całości, którą znajduje ona poza sobą, jej konflikt ze światem". Prawdę tych słów potwierdza postać Henryka z "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

Mąż, poeta, przywódca powstania, a przede wszystkim typowy romantyczny bohater. Samotny indywidualista, sprzeczny, niepewny swoich racji, nie umiejący odróżniać wyobrażeń i marzeń od rzeczywistości.

Czuje się wolny - dlatego szuka wielkiej idei życia: miłość, poezja, patriotyzm. Jest jednak samotny. Niezdolny do prawdziwej, ziemskiej miłości poszukuje prawdziwej idei. Chce być doskonałym poetą, dlatego podążą za Widmem, dostrzegając w nim swoje marzenia, wyobrażenia, fantazje, a nie zło i śmierć. Pozostaje samotny również jako przywódca obozu arystokracji. Broni pozostałości, tradycjonalizmu, nawet wtedy, gdy inni poddają się lub w ogóle nie chcą brać udziału w walce.

Przekonany o własnej wielkości, wyjątkowości swoją pycha prowokuje zło. Szatan roztacza przed nim trzy wizje: romantyczną miłość z idealną kochanką, sławę i spokojne życie w zgodzie z naturą. Są to - jak łatwo zauważyć - główne tematy poezji epoki "czucia i wiary". Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
nie umie jednak tworzyć idealnej sztuki. Dziewica, która ma mu w tym pomóc, okazuje się złudą, szatańskim podstępem. Ta dla której opuszcza Marię i Orcia i w której widzi kobietę - anioła: istotę uduchowioną, dobra, piękną, zdolną do idealnej miłości doprowadza do zguby nie tylko Henryka, ale i jego najbliższych. Porzucona żona błogosławi synka Orcia, naznacza go piętnem bycia-poetą. Hrabia Hrabia A. Mickiewicz Pan Tadeusz, bohater trzecioplanowy; młody panicz, ostatni z rodu Horeszków, chociaż po kądzieli (w linii żeńskiej), kawaler. Posiada dość spory majątek, stać go na zagraniczne... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum pojmuje również swoją zwyczajność. Marzył o nieśmiertelności, a tymczasem jest zwykłym człowiekiem, ulęgającym pokusom, skłonnym do pychy, zła, egoizmu, popełniającym błędy. Nie może być również twórcą wielkiej sztuki, gdyż jest tylko zwyczajnym człowiekiem.

Osobisty i rodzinny dramat skłaniają go do szukania nowej idei, nowego celu życia. Staje się nim walka. Hrabia zostaje przywódcą obozu rewolucji w czasie powstania. I znowu nie odróżnia prawdy od złudzeń i własnych przekonań. W rozmowie z przywódcą rewolucjonistów, Pankracym idealizuje swoją klasę społeczną, podkreśla jej zasługi dla kultury kraju. To błędne przekonanie krytykuje rozmówca bohatera. Mówi o moralnym zepsuciu arystokratów, ich kosmopolityzmie, lenistwie, o krzywdzie, jaka wyrządzali przez wiele wieków innym ludziom. Ukazuje ich zgubny wpływ na losy kraju:

"Głupstwo i niedola kraju całego - oto rozum i moc wasza".

Główny bohater Bohater T. Różewicz Kartoteka, bohater główny; należy do pokolenia Kolumbów
Wygląd: Brak informacji w utworze, bohater niczym się nie wyróżnia, nie ma cech szczególnych, jest zwykły, przeciętny,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
dramatu Krasińskiego ponosi więc klęskę. Przegrywa jako mąż, poeta, przywódca. A główną tego przyczyną jest jego "konflikt ze światem".