Dodaj do listy

„Treny” Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski nazwany "ojcem literatury polskiej" napisał "Treny" w 1580 roku. Cykl 19 liryków powstał po śmierci córki Urszulki jako wyraz ojcowskiego cierpienia. Są to teksty nawiązujące do starożytnej tradycji utworów poświeconych pamięci zmarłych. Kochanowski przetworzył tę tradycję, po raz pierwszy w literaturze bohaterem trenu jest dziecko, a nie zasłużona osoba jak król czy polityk.

"Tren" I to rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj... Czytaj dalej Słownik biologiczny wstępu. Poeta wzywa "wszytki płacze", by pomogły mu opłakiwać córeczkę. Kochanowski stwierdza, że życie ludzkie przynosi wiele cierpienia, jest zagubiony, mówi: "Nie wiem co lżej: czy w smutku jawnie żałować, Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować?". W "Trenie VI" ojciec porównuje Urszulkę do greckiej poetki Safony: "Safo słowieńska". Poeta chciał, by dziewczynka była dziedziczką jego lutni, czyli jego talentu pisarskiego. Przedstawia Urszulkę jako zdolną poetkę, przedwczesna śmierć nie pozwoliła rozwinąć jej talentów. Zwraca się do dziecka czule: "wdzięczna szczebiotko droga !". "Tren IX" ukazuje kryzys światopoglądowy Kochanowskiego. Poeta przywołuje poglądy stoików, które głosiły niepodawanie się rozpaczy, zachowanie dystansu do niepowodzeń. Mądrość stoików okazała się bezużyteczna, zrozpaczony ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum nie potrafił zastosować filozofii życiowej w chwili utraty bliskiej osoby, w chwili osobistego nieszczęścia. "Tren X" jest obrazem zagubienia poety. Podmiot czuje się niepewnie, ulega zachwianiu jego wiara chrześcijańska, pogrążył się w bólu. Zwraca się do Urszulki: "Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest", prosi o ukazanie się we śnie, żeby potwierdzić, że gdzieś jednak dziewczynka żyje. "Tren XIX" przynosi uspokojenie. We śnie ukazuje się zmarła matka Matka B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohaterka epizodyczna; jest w opowieści prawie nieobecna. Narrator nie zwraca na nią uwagi, nie dba o nią. Notuje jedynie, że wciąż się czesała lub leżała w salonie... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum poety z Urszulką na ręku i zapewnia syna, że dziewczynka żyje. Napomina syna, żeby nie ulegał rozpaczy, apeluje do jego rozumu:

"zagródź drogę do serca upadkowi swemu;

Ludzkie przygody/ ludzkie noś".

Rada matki, by po ludzku znosił to, co się może przydarzyć w życiu, pozwala mu na ukojenie i pogodzenie się z rzeczywistością. "Treny" są uznawane za szczytowe osiągnięcie liryki Kochanowskiego. Wykorzystał w utworach doskonałą znajomość antyku, stosuje archaizmy. W "Trenach" można znaleźć takie środki poetyckie jak porównania, apostrofy, peryfrazy, pytania retoryczne, anaforę. Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest prawdopodobnie... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum często odwołuje się do mitologii, filozofii antyku. Posługuje się wierszem ciągłym, jedenasto- lub trzynastozgłoskowcem. Utwory opatrzone są numerami rzymskimi, ostatni tren otrzymał tytuł : "Tren XIX albo Sen".