Dodaj do listy

Treny Jana Kochanowskiego – omówienie niektórych utworów

Jan Kochanowski przyszedł na świat w roku 1530, a zmarł w 1584. Na samym początku swojego pisarstwa, tworzył on w języku łacińskim, ale później pisał już wyłącznie w języku staropolskim, przyczyniając się tym samym do rozwoju mowy ojczystej. Dlatego też uważa się go za ojca literatury polskiej. Kochanowski znał i inspirował się literaturą i sztuką starożytną. Wprowadził on do literatury polskiej wiele nowych gatunków literackich, między innymi - fraszkę, dramat, czy tren. Treny powstawały w momencie tragicznym dla poety - kiedy zmarła jego ukochana córka Urszulka. Wszystkich trenów jest dziewiętnaście. Podmiotem lirycznym wszystkich tych utworów jest sam Jan Kochanowski, który opowiada o swoim bólu, cierpieniu ...

Autor jest twórcą pierwszego polskiego dramatu, nosi on tytuł "Odprawa posłów greckich". Dramat ten oparty jest na zasadzie trzech jedności (miejsca, czasu, akcji). Treny są uważane za wybitne dzieła w historii literatury. Kochanowski nazywany jest poetą doctus, gdyż był człowiekiem niezwykle gruntownie wykształconym.

WYBRANE TRENY

Tren V

Jan Kochanowski wyraża w nim swoje cierpienie i ból po stracie swojej ukochanej córeczki. Mówi, że zmarła ona zbyt młodo, nawet nie zdążyła nacieszyć się swoim życiem. Urszulka porównana została do gałązki drzewka oliwnego, które zostało przedwcześnie ścięte przez nieuważnego ogrodnika. To porównanie staje się wyrazem kruchości małej Urszulki. Tren ten jest dowodem na to jak bardzo Jan Kochanowski przeżywa śmierć dziewczynki.

Tren VII

W oczy rzuca się zmieniająca się nieustannie atmosfera Atmosfera powłoka gazowa otaczająca planety lub księżyce. Atmosfera ziemska to powłoka gazowa otaczająca Ziemię będąca najbardziej zewnętrzną częścią powłoki ziemskiej. Za dolną granicę atmosfery... Czytaj dalej Słownik biologiczny trenu. Kochanowski przyznaje, że nie potrafi poradzić sobie, po śmierci Urszulki, z własnymi uczuciami. Przyznaje, ze wątpi we wszystkie dotychczas wyznawane ideały odrodzeniowe. Poeta nie chce nawet myśleć o jutrze, boi się przyszłości, nie ma ochoty na dalsze życie. Wyznaje ponad to, ze wszystkie dzieci Dzieci Z. Nałkowska Medaliony - Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, bohaterowie autentyczni; dzieci przybywające do Oświęcimia nie miały wielkich szans przetrwania. Mniejsze i słabsze natychmiast kierowano... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum przywodzą mu na myśl Urszulkę.

Tren VIII

Jan Kochanowski opowiada o swoim domu w Czarnolesie. Mówi, że kiedy żyła jego córeczka wszędzie słychać było jej śmiech, zabawę, a teraz jest cicho i przerażająco. Cała rodzina Rodzina jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji organizmów, wyższa od rodzaju, a niższa od rzędu, np. rodzina: liliowate, rodzina: trawy, rodzina: jaskrowate, rodzina: człowiekowate.
...
Czytaj dalej Słownik biologiczny
pogrążona jest w żałobie i rozpaczy. Jan Kochanowski po raz kolejny mówi, że nie jest w stanie pogodzić się z tak wczesną śmiercią własnej córki.

Tren X

Kochanowski zastanawia się gdzie znajduje się Urszulka po śmierci, gdzie teraz przebywa, czy jest tam bezpieczna? Utwór opiera się na dużej ilości retorycznych pytań. Zrozpaczony ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum posuwa się do tego, że pyta Urszulkę, po co w ogóle przychodziła na świat, kiedy tak wcześnie odeszła, bliskich zostawiając w rozpaczy.