Dodaj do listy

Człowiek epoki renesansu – humanista

Jan Kochanowski jest humanistą renesansowym, i to miano przypisuje się mu ze względu na jego biografię. Był on poetą dokładnie wykształconym. Miastami jego studiów był Kraków, Królewiec i Padwa, czyli miasta renesansowe. poznał doskonale epokę klasyczną. Zaczytywał się w jej literaturze i filozofii, nauczył się języków klasycznych -łaciny, greki i hebrajskiego.

Bardzo często odwoływał się Jan z Czarnolasu do tradycji antycznej, tak jak czyniła to cała epoka Epoka okres stanowiący jeden z etapów dziejowych, w chronologii początek ery. W języku greckim słowo to oznacza punkt rozpoczynający rachunek lat. Obecnie termin ten ma kilka znaczeń. W historii oznacza... Czytaj dalej Słownik historyczny renesansu. Zapożyczał wątki z historii i literatury antycznej; w jego poezji znalazła się wojna trojańska, Fortuna, Muza. Uprawiał również gatunki literackie, pochodzące ze starożytności. Były to m.in.: pieśń, fraszka, tren, elegia, tragedia. Tworzył je według zasad z poetyk antycznych. Czasami Kochanowski pozwala sobie na małe rozluźnienie w ich kompozycji, ale klasyczne wyznaczniki były dla niego największym wzorem i ideałem.

Z dorobku antycznego czerpie on motyw twórcy, który jest jednostką szczególnie wybitną i znajduje się nad ogółem społeczeństwa. Jest on świadomy swoich zdolności, docenia je. Poeta wie, że jego zasługi dla dorobku literackiego są duże. Za Horacym mówi: "non omnis moriar", stwierdzając, że jego poezja będzie śladem i pomnikiem jego osoby dla przyszłych pokoleń.

Wiedza z zakresu filozofii czasów starożytnych, pozwala mu na wykorzystanie ich w swojej poezji, co było typowe dla kultury renesansu. Bliskie są mu poglądy stoickie i epikurejskie, które traktowały o szczęściu człowieka. Z filozofii czerpie też ideał harmonii, jedności i naturalności świata, przyrody

Podobnie do innych poetów i pisarzy epoki renesansu, pisał w dwóch językach -na początku powstawały teksty łacińskie, potem zaś tylko w języku polskim.

Dzieła Jana Kochanowskiego łączą ze sobą dwa okresy literackie. Założenia humanizmu renesansowego, który ukształtował osobowość twórczą Kochanowskiego, opierają się w dużej mierze na tradycji antycznej. Stąd wielkie zainteresowanie człowiekiem, jego życiem, uczuciami, wartościami. Poezja Jana Kochanowskiego jest poszukiwaniem i próbą poznania ludzkości, a także bliskiej mu przyrody. Do tego zmierza także cała epoka odrodzenia.