Dodaj do listy

Przeczytaj wiersz Agnieszki Frączek „Dzień Niegrzeczności”. Wyjaśnij, na czym polega żart dotyczący daty Dnia Niegrzeczności.

Dzień Niegrzeczności wypada 30 lutego. Żart polega na tym, że luty ma tylko dwadzieścia osiem dni, ewentualnie dwadzieścia dziewięć w roku przestępnym. Data wymieniona w wierszu nie istnieje. Żart polega na tym, że opisane święto jest nierealne, bo nie ma dnia, w którym wypada.