Dodaj do listy

Motyw domu w literaturze, przedstaw na przykładzie utworów: „Pan Tadeuszu” i „Ludzie bezdomni.”

Dom jest ważnym miejscem w życiu każdego człowieka. Jednak możemy pojmować go nie tylko jako miejsce, w którym się wychowaliśmy albo nie tylko jako naszych najbliższych. Domem jest także nasza ojczyzna. My dziś możemy cieszyć się życiem w wolnej Polsce, ale przez wiele lat nasza ojczyzna była w niewoli. Na mapie nie było wydzielonych polskich granic, nie było suwerennej ojczyzny. Dlatego pojęcie domu - ojczyzny ma dla Polaków szczególne znaczenie. Jest także ważnym motywem polskiej literatury.

Lata niewoli upływały w Polsce pod znakiem przygotowań do narodowowyzwoleńczego zrywu. Szczególna sympatię i dużą nadzieję wiązało społeczeństwo polskie z Francją. Tam właśnie było duże skupisko polskiej emigracji po powstaniu listopadowym. Niemniej jednak już wcześniej z Francja wiązali Polacy swoje wyzwolenie. Adam Mickiewicz w swoim utworze pod tytułem "Pan Tadeusz" opisuje przygotowania do zbrojnego wystąpienie Polaków wraz z Napoleonem. Akcja Akcja papier wartościowy będący dowodem udziału jego właściciela w spółce akcyjnej. Posiadanie akcji upoważnia właściciela do głosowania na zebraniach akcjonariuszy oraz do uzyskiwania dywidendy,... Czytaj dalej Słownik geograficzny utworu dzieje się na przełomie roku tysiąc osiemset jedenastego i tysiąc osiemset dwunastego, na Litwie. Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater Bohater T. Różewicz Kartoteka, bohater główny; należy do pokolenia Kolumbów
Wygląd: Brak informacji w utworze, bohater niczym się nie wyróżnia, nie ma cech szczególnych, jest zwykły, przeciętny,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest prawdopodobnie...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
opisuje działanie polskich emisariuszy przygotowujących powstanie, na Litwie ma się zjawić generał Dąbrowski. Dzięki temu Polacy wezmą udział w kampanii rosyjskiej prowadzonej przez Napoleona. Jednym z emisariuszy przygotowujących całe przedsięwzięcie jest jeden z głównych bohaterów utworu ksiądz Robak. To dawny szlachcic, który przywdziewając habit i działając dla dobra ojczyzny, chciał odkupić swe winy za morderstwo, którego się dopuścił. "Pan Tadeusz" ukazuje jednak głównie życie polskiej szlachty. Pielęgnowanie obyczaju, gościnność ale i wady, których ta nie była pozbawiona. Do wad należą niewątpliwie pieniactwo, mściwość, kłótliwość. Groteskowym przedstawieniem pędu polskiej szlachty do "wymachiwania szablą" i najazdów jest opis rzezi w kurniku, jaką czyni szlachta Szlachta uprzywilejowany stan społeczny, który wyłonił się ostatecznie w Polsce w XIV w. spośród rycerstwa. O przynależności do tego stanu decydowało przede wszystkim urodzenie, rzadziej nobilitacja (nadanie... Czytaj dalej Słownik historyczny zaściankowa w Soplicowie. Utwór przedstawia jednak także tę samą szlachtę, która potrafi zjednoczyć się w obliczu niebezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia pojednać się i stawić opór najeźdźcy aby bronić wspólnego domu.

Jak wiadomo kampania Napoleona zakończyła się klęską. Oczekiwania Polaków związane z odzyskaniem niepodległości nie spełniły się. Cały kolejny wiek dziewiętnasty Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny pozostawał pod zaborem. Mimo to nie ustawały próby zbrojnego sprzeciwu i odzyskania niepodległości. Mimo zaborów nadal silne było poczucie narodowej przynależności, mimo, iż nie było "domu" czyli ojczyzny. Sytuacja zmienia się dopiero po pierwszej wojnie światowej. Po jej zakończeniu Polska, choć w nieco zmienionych granicach, ale znów wraca na mapę.

Walka o utrzymanie "ducha narodowego" polegała jednak nie tylko na ciągłych przygotowaniach do zbrojnego powstania. Była to również zapoczątkowana przez pozytywistów praca u podstaw, czy praca organiczna. Zgodnie z ich postulatami ważne było aby dbać o edukację i dobre warunki życia w społeczeństwie. Tylko wówczas bowiem polskie społeczeństwo będzie silne i po odzyskaniu niepodległości będzie możliwe odbudowanie państwa polskiego. Stefan Żeromski w swej powieści pod tytułem "Ludzie bezdomni" ukazał właśnie postawę społecznego zaangażowania i pracy na rzecz kraju. Główny bohater utworu doktor Doktor A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater epizodyczny; w sc.8 rozmawia z Senatorem o śledztwie. Jest to typowy pochlebca, podlizuje się Nowosilcowowi, przytakuje, zmieniając nawet zdanie. Wygłasza opinię,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Judym jest inteligentem i społecznikiem. Sam jako wykształcony człowiek - jest lekarzem dba o to, aby przyczynić się dla do poprawy warunków życia innych. Dlatego wyjeżdża z Warszawy i podejmuje pracę w Cisach a potem w Sosnowcu. Chce być jak najbliżej tych, którzy żyją w nędzy i trudnych warunkach. Dla pracy społecznej na rzecz wspólnego domu ojczyzny, rezygnuje z własnego szczęścia. Odrzuca miłość Joasi i decyduje się na "bezdomność" czyli brak własnej rodziny i stałego miejsca.

Przedstawione powieści ukazują jak ważny w świadomości Polaków był nie tylko ich własny, szczęśliwy dom ale także dbałość o wspólne szczęście w wolnej, silnej ojczyźnie.