Prace przekrojowe

Dodaj do listy

Film to utwór audiowizualny, dowolnej długości złożony z serii następujących po sobie obrazów wywołujących wrażenie ruchu, wyrażający określone treści, utrwalony na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, pierwotnie...

Dodaj do listy

Człowiek w swoim życiu postępuje różnie i inne są motywy takiego postępowania. Na przykładzie doktora Rieuxa, Tarrou, ks. Panelouxa i Tomasza Judyma dowiadujemy się jak człowiek reaguje na cierpienia innego człowieka. Każdy z nich przyjął...

Dodaj do listy

Faust jest człowiekiem uczonym, studiował filozofię, prawo, medycynę oraz teologię, jednak nie jest zadowolony z tego co osiągnął, czego się nauczył ponieważ nie znalazł odpowiedzi na dręczące go pytania dotyczące bytowania człowieka na...

413 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Cierpienie jako droga człowieka do zbawienia-zaprezentuj bohaterów, których życie zostało naznaczone cierpieniem. Cierpienie towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Przyczyny cierpień mogą być różne: z powodu nieszczęśliwej miłości,...

829 osób poleca.

Szkoła: Liceum