Młoda Polska

Dodaj do listy

Wiersz Leopolda Staffa „Ars Poetica” jest przykładem poetyki bezpośredniej. Pisany jest w pierwszej osobie, można zatem przypuszczać, że podmiotem lirycznym jest sam autor. Całość utworu składa się z trzech zwrotek, w których autor zawiera...