Dodaj do listy

Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya - wiadomości o lekturze

Ernest Hemingway debiutował na łamach "Kansas City Star" , pisał do "Toronto Star". Był korespondentem wojennym w Hiszpanii podczas wojny domowej, walczył na froncie włoskim w czasie II wojny światowej . Twórczość Hemingwaya wyrosła z jego doświadczeń reporterskich, wiele wątków i tematów zawartych w jego reportażach, znalazło później rozwinięcie w prozie. Proza Hemingwaya nasycona jest zmysłowością , pisarz pozostaje pod wpływem behawioryzmu. Hemingway jest laureatem Nagrody Nobla, nazywano pisarza przedstawicielem "straconego pokolenia", które po przeżyciach wojny nie mogło się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Hemingway to autor m.in. powieści: "Słońce też wschodzi" (1926), "Pożegnanie z bronią" ( 1929), "Mieć i nie mieć" (1937), "Komu bije dzwon" (1940), "Za rzekę w cień drzew" (1950); opowiadań: "In Our Time" (1924), "Śniegi Kilimandżaro" (1936), "Czterdzieści dziewięć opowiadań" (1938), "Stary człowiek i morze" (1952).

"Starty człowiek i morze" to opowiadanie, które otworzyło Hemingwayowi drogę do Nagrody Nobla. W 1936 roku w miesięczniku "Esquire" Hemingway opublikował szkic Szkic esej.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
"Na błękitnej wodzie", który stał się zalążkiem przyszłego opowiadania, które pisarz Pisarz literat.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
napisał w kilkanaście lat później. W 1952 roku opowiadanie Opowiadanie Podstawowa forma wypowiedzi (obok opisu), przedstawiająca przebieg zdarzeń w ich następstwie czasowym. Do głównych wyróżników opowiadania należą: gramatyczna forma czasu przeszłego, podkreślanie... Czytaj dalej Słownik terminów literackich "Stary człowiek i morze" w całości opublikował magazyn "Life", a tydzień później ukazało się jako osobna książka. Opowiadanie przyniosło Hemingwayowi ogromny rozgłos. W 1953 roku pisarz otrzymał za "Starego człowieka i morze" amerykańską nagrodę literacką- Nagrodę Pulitzera.

Pisząc "Starego człowieka i morze" Hemingway określał już kształt prozy europejskiej, wyznaczał poczynania pisarzy europejskich. Po roku 1956 w zasięgu oddziaływania Hemingwaya znalazła się Polska, wyczytać to można w pierwszych tomach Marka Marka [niem. Marke] znak firmowy umieszczany na wyrobach jakiejś fabryki, określający producenta, chroniący przed podrabianiem, gwarantujący jakość, [niem. Mark] jednostka monetarna w Niemczech i w Finlandii;... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych Hłaski.

Opowiadanie "Stary człowiek i morze" wyraża specyficznie Hemingwayowski świat wartości, towarzyszy mu symbolika o romantycznym rodowodzie. Bohater Bohater T. Różewicz Kartoteka, bohater główny; należy do pokolenia Kolumbów
Wygląd: Brak informacji w utworze, bohater niczym się nie wyróżnia, nie ma cech szczególnych, jest zwykły, przeciętny,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Santiago Santiago E. Hemingway Stary człowiek i morze, bohater główny i tytułowy; stary rybak.
Wygląd: Santiago był starym rybakiem, który łowił w Golfstromie. Hemingway, opisując jego wygląd, zaznacza:...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
utrzymuje się z łowienia ryb, przyzwyczajony jest do samotności, jedynym jego towarzyszem jest Manolin, chłopiec, który mu czasem pomaga. Któregoś dnia Santiago wypływa bardzo daleko w morze, stary rybak u kresu swego życia trafia na wielką rybę. Zaczyna się samotna walka Santiago z ogromną rybą, ale także z własną słabością, wynikającą ze starości. Połów przerasta jego siły , ale Santiago staje do walki, nie dociągnie ryby do brzegu, zostaje zaatakowany przez rekiny. Walczy z nimi do końca, na brzeg wyciągnie już tylko resztki swej zdobyczy. Traci zarobek, ale to się nie liczy. Liczy się zwycięstwo, rybacy go podziwiają. Opowiadanie przedstawia obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie kategorii... Czytaj dalej Słownik terminów literackich samotnej walki człowieka z żywiołem. "Stary człowiek i morze" jest opowieścią o przegranej, Santiago mówi do chłopca: "Pobiły mnie, Manolin Manolin E. Hemingway Stary człowiek i morze, bohater drugoplanowy; chłopiec, który pomaga bohaterowi, bardzo go lubi i szanuje.
Wygląd: brak informacji w utworze.
Życiorys: Chłopiec, pracuje razem...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
(...) Pobiły mnie zupełnie", ale zarazem to historia o zwycięstwie. Polowanie na marlina stanowi potwierdzenie podstawowej zasady, którą człowiek powinien się kierować: nie wolno odstępować od walki, każdy człowiek powinien starać się walczyć do końca, nigdy nie tracić nadziei, nawet gdy przegrywa. W walce człowiek zdany jest na siebie, ale musi walczyć , stawiać opór do końca. Tak by przegrywając, pozostać niepokonanym. Taką postawę prezentuje Santiago, który mówi: "Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć , ale nie pokonać." Stwierdzenie to mówi o ufności we własne siły i podejmowaniu wyzwań losu. Walka Santiago z marlinem była próbą przekroczenia granic swoich możliwości, rybak podjął heroiczny wysiłek. Santiago przegrał , ale nie skapitulował, cała jego wyprawa stanowi symbol Symbol motyw bądź zespół motywów, pojęć, obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne. W przeciwieństwie do alegorii, która może być odczytana tylko... Czytaj dalej Słownik terminów literackich dążeń do przełamania ludzkiej kondycji. Santiago nie został pokonany, mówi: I cóż cię pokonało? (...) Nic- odpowiedział", a potem wyruszy na następną wyprawę. Hemingway przekazał, że trzeba stawiać opór , znosić ból i udrękę , by przetrzymać to, co człowiek może znieść. Bohater opowiadania "Stary człowiek i morze" stał się ucieleśnieniem moralnej formuły pisarza.