Dodaj do listy

Miłość rodzicielska według „Trenów” Kochanowskiego

Literatura opisuje różne oblicza miłości. W literaturze polskiej dominowała romantyczna miłość do kobiety i miłość do ojczyzny. W prawdziwym życiu bardziej niż oba powyższe rozpowszechniona jest jeszcze jedna odmiana tego uczucia - miłość rodzica do dziecka. W polskiej literaturze pierwszym i najważniejszym przykładem jej ukazania jest cykl "Trenów" Jana Kochanowskiego.

Treny są krótkimi wierszami opisującymi uczucia poety po śmierci kochanej osoby. Kochanowski poświęcił cykl swojego autorstwa córce Urszuli. Urszulka w chwili śmierci miała niespełna trzy lata. W pierwszym utworze cierpiący ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum przelewa na papier swój smutek i ubolewanie. Smutek pogłębia fakt, że dziecko odeszło tak wcześnie, ojciec wspomina ciągle jej wesołość, zabawy i piosenki, które układała. Treny od III do VII opisują przedmioty, których używała Urszulka i wyrażają smutek z powodu tego, że już nie będą potrzebne. Zmarłe dziecko przedstawione jest tu jako ideał, istota boska, a przynajmniej anielska i pełna wszelkich uzdolnień. To wręcz mityczna Persefona obwiniona zostaje o bezprawne odebranie dziecka ojcu. Tren VIII porównuje cichy i pogrążony w żałobie dom w Czarnolesie do szczęśliwego rodzinnego domu wypełnionego gwarem i śmiechem dziecka. Ból narasta stopniowo, w trenach IX do XI opisane zostało spustoszenie, jakiego tragedia Tragedia dramat antyczny
Czytaj dalej Słownik historyczny
dokonała w umyśle i duszy ojca. Dawniej chciał wierzyć filozofom stoickim, teraz rozpacza jak każdy inny człowiek. Dotąd wierzył, że mądrość ochroni go przed złem. Nie wie, po co przez wiele lat uczył się i wprawiał w przeciwstawianiu przeciwnościom losu wewnętrznego spokoju. Nauki starożytnych zawiodły go. Cierpi, jak prosty, nieoczytany chłop.

Śmierć nie daje człowiekowi szczęścia, ale nie jest też zła. Po prostu się zdarza, wcześniej czy później. Miłość rodzicielska jest tak silna, że choćbyśmy przez całe życie przygotowywali się na najgorsze ciosy Ciosy górne siekacze słoni (nazywane błędnie kłami), które wyrastają na zewnątrz jamy gębowej i są na końcu zagięte ku górze. U samców znacznie większe niż u samic, osiągają rozmiary do 3,... Czytaj dalej Słownik biologiczny losu, nigdy tak naprawdę nie przyjmiemy śmierci dziecka ze spokojem. Warto wyobrazić sobie, co czują nasi rodzice, gdy grozi nam niebezpieczeństwo. W przyszłości pewnie dowiemy się, jak się wtedy czuje. Pozostaje mieć nadzieję, że po spisaniu "Trenów", swojej skargi na los, Jan z Czarnolasu znalazł spokój.