Gramatyka

Dodaj do listy

LICZENIK Odmienna część mowy; przypadki i rodzaje ile? który z kolei? Wskazuje liczbę obiektów w zbiorze. Opiera się o kryteria znaczeniowe. Podzbiory liczebników: Określone: główne (sześć,...

Dodaj do listy

NAZWY MIEJSCOWE nazwy własne określające obiekty geograficzne, kontynenty,  państwa, krainy, regiony, oceany, dzielnice. Zasady tworzenia przymiotników od nazw miejscowych: są takie same, jak zasady tworzenia przymiotników...

Dodaj do listy

PRZYIMEK nieodmienny; zawsze wymagana przydawka; pełni funkcje łączącą; nie ma konkretnego znaczenia (znaczenie abstrakcyjne); należy do wyrazów funkcyjnych; cel, czas, miejsce Wyrażenia przyimkowe: przyimek + część mowy np. ...

Dodaj do listy

Rzeczownik to część mowy, która odpowiada na pytania: kto? co? Rzeczownik nazywa osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny, miejsca, pojęcia, zjawiska przyrody, np. osoby – nauczyciel, dziecko, Ania przedmioty – stół,...

Dodaj do listy

Przymiotnik to odmienna część mowy,która nazywa cechy osób, zwierząt, przedmiotów, roślin, miejsc, zjawisk. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? Przymiotnik łączy się z rzeczownikiem i jest jego określeniem, np. książka...