Dodaj do listy

Charakterystyka Jana Bytnara

A. Kamieński to autor książki pod tytułem: "Kamienie na szaniec", w której przedstawił postać Jana Bytnara, którego pragnę opisać.

Przyszedł na świat 6 maja 1921 roku. Był zwykłym chłopcem, pochodzącym z inteligenckiej rodziny: "(…)Dom Rudego - to dom inteligencki pierwszego inteligenckiego pokolenia. Ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Rudego był pierwszym w swej chłopskiej rodzinie, który pozostawiwszy wieś poszedł do szkół miejskich(…)". Jego ojciec był czynnym aktywistą społecznym, zaś matka opiekowała się domem i dziećmi. Był wyjątkowo związany z rodzicami, dlatego wspominał o tym w każdej możliwej okazji.

Jego pseudonim: "Rudy"- w pełni odpowiada jego wyglądowi- ma rude włosy i piegi.

Był bardzo mądry, dlatego też zdał maturę oraz ukończył szkołę z wyśmienitym wynikiem. Jego inteligencja Inteligencja B. Prus Lalka, bohater zbiorowy; warstwa ludzi wykształconych, którzy intelektualnymi umiejętnościami próbują zarobić na swoje utrzymanie. Niestety, zdolności i rzetelna wiedza nie mogą tego zapewnić:... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum bardzo imponowała rówieśnikom, dlatego też inni często oddawali mu dowództwo podczas akcji "Buków". Miał wiele umiejętności: umiał gotować: "(…) Mianowicie na każdej wyprawie, na każdym obozowisku, na każdej wycieczce Rudy był kucharzem Buków(…)"; "(…)Na razie nikt tak wspaniałego na patyku nie piekł chleba, nikt tak świetnie nie smażył płotek na oleju, żadna kasza hreczna nie potrafiła zmierzyć się z kaszą Rudego. A już zupełnie magicznym zjawiskiem wydawało się Bukom to, gdy kiedyś Rudy ugotował świetną zupę... z pokrzyw!(…)". Miał wiele więcej ciekawych zainteresowań: wiele rozmyślał o życiu, o problemach filozoficznych. Był uzdolniony artystycznie, ponieważ to on wymyślił znak rozpoznawczy "Buków": "(…)Pewnego razu obmyślił Rudy oznakę dla Buków. Cyfra 23 w trójkącie, wycięta w jasnym metalu, na pomarańczowym tle małej, sukiennej podkładki(…)".

Jeden dzień nie był tak szczęśliwy, ponieważ "(…)23 marca o godzinie czwartej minut trzydzieści rano do mieszkania Rudego weszło sześciu ludzi (...) Po krótkiej rewizji zabrano Rudego wraz z ojcem na Pawiak (...) Znaleziono rzeczy, których przeznaczenie nie budziło żadnych wątpliwości(…)". To aresztowanie pokazało , jak bardzo przyjaciele cenili Rudego, do tego stopnia, że byli w stanie zorganizować akcję uwolnienia go.30 marca 1943 roku Rudy zmarł, w wyniku obrażeń, jakie poniósł podczas przesłuchań.

Myślę, że Jan Bytnar jest najlepszym przykładem patrioty, który potrafił walczyć nie tylko o kraj, ale o własną przyjaźń. Nie wydał kolegów, mimo tego, że był katowany. Wolał sam zginąć, niż złożyć zeznanie. Wydaje mi się, że jest to na pewno człowiek ogromnej siły wewnętrznej, która prowadziła go w tych trudnych czasach.