Dodaj do listy

Charakterystyka Odyseusza

Odyseusz był królem Itaki - wyspy znajdującej się gdzieś nieopodal Italii. Ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Odysa zwał się Laertes, a jego żona - Penelopa. Bohater Bohater T. Różewicz Kartoteka, bohater główny; należy do pokolenia Kolumbów
Wygląd: Brak informacji w utworze, bohater niczym się nie wyróżnia, nie ma cech szczególnych, jest zwykły, przeciętny,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
miał z nią syna Telemacha. Gdy Telemach przyszedł na świat, Odys wyruszył na wojnę trojańską. Po dziesięciu latach tego konfliktu zbrojnego armii Odyseusza udało się zająć Troję (dzięki podstępowi z koniem trojańskim, którego wymyślił Odys). Kolejne dziesięć lat bohater wracał do swojej Itaki.

Jan Parandowski w micie o powrocie Odyseusza do ojczyzny podał bardo niewiele informacji dotyczących wyglądu zewnętrznego tego bohatera. Właściwie wszystkie wiadomości dotyczące aparycji Odysa zawierają się w fragmencie: (…) syn Laertesa był wspaniałym mężczyzną. Wysokiego wzrostu, kark miał potężny, pierś szeroką, barki rozłożyste, lędźwie i nogi mocne. Czarne włosy opadały mu na ramiona w bujnych, wijących się kędziorach.” Odyseusz Odyseusz Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Homer Odyseja, bohater główny i tytułowy; heros trojański, znany z przebiegłości i dzielności, król Itaki z uporem, mimo przeciwności, wędrujący do celu:... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum poruszał się zdecydowanym krokiem, a jego mowa była stanowcza. Cechy te ujawniają się, gdy Odys walczył na wojnie trojańskiej.

Król Itaki miał silny charakter. Cechowała go, m. in. konsekwentność - zawsze realizował swoje cele i trzymał się swoich zasad. Dzięki temu nigdy nie ulegał obcym wpływom. Z konsekwencji Odyseusza wzięły się także dwie inne cechy jego charakteru-wierność i wytrwałość. Bohater powracał do swej Itaki mimo wielu przeszkód jakie napotykał na swojej drodze (był wytrwały), a także oparł się „czarowi miłości” nimfy Nimfy w mitologii greckiej istoty pośrednie między ludźmi i bogami: najady - boginki wód lądowych, oready - boginki górskie, lejmoniady - boginki łąk, driady - boginki lasów, hamadriady - boginki drzew
...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Kalipso Kalipso Homer Odyseja, bohaterka epizodyczna; pięknowłosa nimfa, córka Atlasa, mieszkanka rajskiej wyspy Ogigii. Trzymała u siebie Odysa przez siedem lat, nie chcąc go puścić. Mimo że nimfa była piękna... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum i czarodziejki Kirke Kirke Homer Odyseja, bohaterka epizodyczna; czarodziejka, córka Heliosa, siostra Ajetesa. Zamieszkiwała na wyspie Ajai. Posługując się ziołami, umiała oswajać lwy, tygrysy i inne dzikie zwierzęta. Pięknie... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum (pozostał wierny swojej żonie Penelopie). Ważną cechą charakteru Odysa była odwaga, gdyż w znacznym stopniu od niej zależały postawy i reakcje bohatera w różnych sytuacjach. O odwadze Odysa świadczy wiele jego czynów, m. in. udział w wojnie trojańskiej, wizyta w pieczarze Polifema, pobyt w Hadesie. Odyseusz był osobą bardzo inteligentną i pomysłową. Potrafił rozwiązywać „beznadziejne” problemy i umiał wybrnąć z każdej sytuacji. Dzięki swej inteligencji i pomysłowości wymyślił podstęp z koniem trojańskim, znalazł sposób na ponowne przejęcie władzy na Itace i bezpieczne przepłynięcie koło wyspy syren, a także udało mu się uciec z niewoli u Polifema. Odyseusz, jako władca i dowódca armii był bardzo rozsądny, co w pewnym stopniu wynikało z jego inteligencji. Inna cecha Odysa, która po części miała źródło w jego inteligencji to zdecydowanie. Bohater potrafił błyskawicznie ocenić sytuację i kierując się rozumem wybrać najlepsze wyjście. Gdy ktoś uraził uczucia Odyseusza, podejmowane przez niego decyzje nie były zbyt rozważne, ponieważ poszukując najlepszego rozwiązania kierował się emocjami, a nie rozumem. Odyseusz kochał swoją ojczyznę i rodzinę-był patriotą. Kiedy trafił na Ogigiię, nimfa Kalipso spełniała wszystkie jego zachcianki. Mimo to tęsknił za żoną, synem, Itaką. Pragnął jak najszybciej wrócić swego kraju, gdyż w żadnym innym miejscu nie mógł i nie chciał zbudować domu. Odys nigdy nie przestawał być królem - cechowała go duma. Kiedy uciekł z pieczary Polifema zaczął się przechwalać: „Słuchaj, cyklopie, jeśli ktokolwiek Ktokolwiek B. Leśmian Przygody Sindbada Żeglarza, bohater epizodyczny, fantastyczny; postać z pomnika na szczycie Magnetycznej Góry. Był niegdyś burmistrzem w mieście poetów. Został nim, bo w przeciwieństwie... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum zapyta, kto cię oślepił, powiedz: ten, co zburzył Troję, syn Laertesa!” Król Itaki pragnął wieść spokojne życie rodzinne na Itace. Nie wiadomo jaki był jego główny cel życiowy. Najważniejszymi wartościami dla Odysa były ojczyzna i rodzina. Bohater mocno w nie wierzył. Przed wojną trojańską i po powrocie do Itaki Odyseusz posiadał bardzo pozytywny stosunek do życia. W trakcie wojny i podczas podróży powrotnej bohater zapewne miewał okresy duchowego załamania, jednak nigdy nie zatracił sensu życia i nie użalał się nad swoim losem. Z natury Odyseusz miał łagodne usposobienie. Jeżeli jednak coś go bardzo zdenerwowało wpadał w furię i tracił nad sobą kontrolę. Nikt nie był wtedy w stanie go odwieść od osiągnięcia obranego celu (ta cecha Odyseusza ujawniła się np. gdy „z zimną krwią” zabił zalotników w swoim pałacu na Itace). Bohater bardzo gwałtownie reagował, jeżeli ktoś uraził jego uczucia-gdy dowiedział się, że Kirke zamieniła jego załogę w świnie, natychmiast poszedł stawić jej czoła. Król Itaki miał choleryczny temperament, gdyż jego reakcje uczuciowe były szybkie, silne i długotrwałe. Odyseusz posiadał postawę otwartą w relacjach z otoczeniem. Zawsze miał wspólną płaszczyznę porozumienia z osobą, z którą się komunikował - rozumiał wszystkich i wszyscy rozumieli jego.

Żadna z postaci występujących w micie „Tułaczka Odyseusza” nie wyraża bezpośredniej opinii o Odysie. Posejdon Posejdon Homer Iliada, bóg biorący udział w walkach; brat Dzeusa, bóg morza. Nie mieszał się do wojny, dopóki Trojanie nie zagrozili greckim okrętom. Wtedy uznał, że wojna wkroczyła na jego terytorium,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum nienawidził Odyseusza za to, że zniszczył jego ukochane miasto Miasto intensywnie zabudowany obszar zamieszkiwany przez ludność wykonującą zawody pozarolnicze. Głównymi cechami miasta są:
zwarta zabudowa; duża gęstość zaludnienia; zatrudnienie ludności w...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
- Troję. Jego syn Polifem także był wrogo nastawiony do Odysa, gdyż ten okaleczył go. Cyklop rzucił klątwę na Odysa modląc się do swego ojca słowami: (…) spraw, aby Odys grodoburca nie wrócił do domu. A jeśli mu przeznaczone wrócić do ziemi ojczystej, niechaj późno przybędzie i w nędzy, straciwszy wszystkich towarzyszy, na cudzym okręcie, a w domu niech go spotka niedola.” Nimfa Kalipso i czarownica Kirke zakochały się w Odyseuszu. Oczarowała ich postać bohatera. Ich miłość nie była jednak szczera, gdyż w rzeczywistości chciały zrobić z króla Itaki swoją „maskotkę”. Książęta Feaccy uznali Odyseusza za herosa. Ofiarowali mu dary bogatsze od zdobyczy Trojańskiej i pomoc w dotarciu do Itaki. Inteligencja Inteligencja B. Prus Lalka, bohater zbiorowy; warstwa ludzi wykształconych, którzy intelektualnymi umiejętnościami próbują zarobić na swoje utrzymanie. Niestety, zdolności i rzetelna wiedza nie mogą tego zapewnić:... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Odysa wzbudzała entuzjazm u Ateny. Bogini pomagała mu dobrnąć do Itaki. Udzielała mu cennych porad, a także „usuwała” niektóre przeszkody z jego drogi, np. wyzwoliła go z miłosnej niewoli u Kalipso.

Odyseusz, tak jak każdy człowiek, posiadał zarówno wady jak i zalety. Uważam, iż dużą zaletą bohatera była umiejętność szybkiego podejmowania rozsądnych decyzji.

Król Itaki był też doskonałym mówcą i zręcznym dyplomatą, co także zasługuje na pochwałę.

Odys mądrze zarządzał swoją armią, co zapewne w pewnym stopniu przyczyniło się do zwyciężenia Trojan. Konsekwencja Odyseusza wzbudza podziw. Król Itaki wracał do swej ojczyzny mimo, że ciążyła na nim klątwa i prawie wszyscy bogowie wrogo się do niego ustosunkowali. Według mnie największą zaletą Odyseusza była umiejętność praktycznego wykorzystania przez niego olbrzymiego potencjału swojej inteligencji. Dzięki zdolności tej bohater obmyślił podstęp z koniem trojańskim, który przyczynił się do zajęcia Troi.

Król Itaki wpadał w furię, gdy ktoś uraził jego uczucia. Działania, które wtedy podejmował czasem wykraczały poza wszelkie granice moralności (zabicie zalotników). Była to jego największa wada. Poza tym Odys zbyt pysznił się w niektórych sytuacjach, przez co wpadał w tarapaty.

Postać Odyseusza wzbudził we mnie podziw. Zespół niektórych jego cech wewnętrznych utworzył obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie kategorii... Czytaj dalej Słownik terminów literackich idealnego obywatela, męża i ojca.