Dodaj do listy

Królowa Jadwiga - życiorys

Jadwiga urodziła się w roku 1374. Była córką Ludwika Węgierskiego Węgierskiego Elżbiety Bośniacki. W czasie dzieciństwa, 15 czerwca 1378 r. została zaręczona z Wilhelmem, który miał wtedy osiem lat. Kiedy wiosną 1384 roku, przyjechała do Polski, 16 października koronowaną ją na króla Polski. Z powodu młodego wieku królowa nie mogła sprawować rządów samodzielnie. Robili to za nią możnowładcy małopolscy.

Panowie krakowscy nie godzili się na związek Jadwigi z Wilhelmem. Chcieli oni związać Polskę z Litwą. Z tego powodu korona Korona część podwójnego okwiatu okrytonasiennych. Płatki korony są osadzone okółkowo na dnie kwiatowym, otoczone działkami kielicha. U roślin owadopylnych korona jest duża i barwna, a u wiatropylnych mała... Czytaj dalej Słownik biologiczny Polski trafiła do wielkiego księcia litewskiego Jagiełły, który przyjął chrzest wraz ze swoim państwem. Jadwiga Jadwiga A. Domańska Paziowie króla Zygmunta, bohaterka epizodyczna, historyczna; królewna, starsza córka Barbary Zapolyi. Po śmierci Anny była bardzo samotna. Macocha ją zaniedbywała. Wychowywała ją pani... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum zmuszona była do wejścia w związek małżeńsko z Jagiełłą. Jagiełło 15 lutego 1386 roku przyjął chrzest, a dwa dni później uroczyście zawarł związek małżeński z Jadwigą.

Jadwiga skupiała na swoim dworze elitę intelektualną Polski. Była fundatorką wielu kościołów i klasztorów. W roku 1397 założyła bursę dla polskich i litewskich studentów przy Uniwersytecie Karola w Pradze.

Dnia 22 czerwca 1399 roku urodziła córkę Bonitację, która po 21 dniach zmarła. Jadwiga zmarła 4 dni po śmierci córki na gorączkę połogową.