Dodaj do listy

Streszczenie utworu Wacława Potockiego pt. „Transakcja wojny Chocimskiej”

Wacław Potocki swój utwór pt. "Transakcja wojny chocimskiej" napisał w roku 1670. Tematem utworu jest wojna z Turkami z roku 1621. Bitwa ta toczona była pod wodzą Karola Chodkiewicza. Wojna ta trwała pięć tygodni. Polscy żołnierze dzielnie walczyli przeciw zwiększonej liczebnie armii Turków. Mimo śmierci naszego dowódcy zmusili wroga do wycofania się z naszego kraju.

Celem Potockiego jest przypomnienie tej heroicznej i pełnej patriotyzmu bitwy by wywołać refleksję i pokazać, że potrafimy walczyć. Dokładne przedstawienie tego tematu umożliwiła Potockiemu znajomość pamiętników Jakuba Sobieskiego. Jakub Jakub A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater epizodyczny; jeden z więźniów o krótkim stażu: dziwi się, słysząc żartujących kolegów, że można przywyknąć do "kozy"; MŁODZIEŻ POLSKA WIĘZIONA... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Sobieski był ojcem naszego dzielnego króla Jana III. Pamiętników tych się bardzo nie trzymał. Starał się ożywić sylwetki wodzów, dokładał żywe opisy scen batalistycznych by utwór był ciekawszy.

Ponad to w utworze wplecione mamy osobiste refleksje i uwagi Potockiego. W mowy swoich postaci wkłada patriotyzm. Postacie poematu mówią o obronie i szacunku jakim należy darzyć swoją ukochaną ojczyzną.

Poemat "Transakcja wojny chocimskiej" złożona jest aż z dziesięciu części.

Pierwsze dwie części są opisem przygotowań do wojny. Kolejne są opisem poszczególnych dni wojny. Ostanie są już omówieniem układów i rozejściem się wojsk do domu.

Język utworu jest plastyczny i barwny. Potocki sięga w poemacie do mowy potocznej. Są w nim elementy mowy podniosłej. Potocki stosuje je gdy przytacza mowy i przemowy bohaterów zwłaszcza wodza Chodkiewicza. Popada niestety w charakterystyczną dla baroku przesadę. Zadania są bardzo długie i zawikłane. Używa omówień, metafor.