Dodaj do listy

Analiza i interpretacja ballady Johana Goethe pt. "Król olch"

Bohaterowie ballady to ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum i syn, którzy są postaciami realistycznymi. Fikcyjna postać to tajemniczy król olch. Połączenie tych dwóch płaszczyzn, a mianowicie świata realistycznego i fikcyjnego wskazuje nam, ze utwór ten jest balladą. Ten gatunek Gatunek zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest podstawową jednostką... Czytaj dalej Słownik biologiczny literacki ma swoje korzenie w ludowych podaniach i legendach, które teraz wykorzystuje literatura światowa.

W utworze tym występuje dialog ojca z synem. Dziecko opowiada ojcu swoje wizje podczas ich powrotnej drogi do domu. Scenerią tych wydarzeń jest las ogarnięty przez ciemność nocy. Jednak ojciec uspokaja swojego chorego syna, Ze to co widzi to tylko sen i mgła. Jeśli spróbujemy bardziej zagłębić się w tekst Tekst każda wypowiedź, utrwalona na piśmie, ale także ustna, stanowiąca skończoną i zamkniętą, z punktu widzenia treści, całość. Różne rodzaje tekstów bada lingwistyka i poetyka, dążąc do... Czytaj dalej Słownik terminów literackich utworu dostrzeżemy, że jest to rozmowa racjonalisty, który wcielił się w rolę ojca, patrzącego na świat za pomocą zmysłów i rozumu, natomiast syn to wcielenie romantyka, który podziwia wszystko oczyma duszy oraz serca. Król olch pełni tu rolę wyobrażonej postaci, którą widzi tylko syn. Jeśli chodzi o ojca to czuje on strach, boi się wizji syna, co nadaje balladzie nastrój grozy, strachu, tajemniczości i niezwykłości. Wizje syna są przerażające dla ojca, gdyż widzi, ze świat syna jest zupełnie inny, a co za tym idzie jego racje i spostrzeżenia stają się zagrożone, wymykają mu się z rąk.

Tak więc chory syn na pograniczu życia i śmierci potrafi dostrzec o wiele wiecej niż jego ojciec-realista patrzący na świat za pomocą rozumu.