Dodaj do listy

Realistyczny opis Warszawy w „Lalce” Bolesława Prusa

Obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie kategorii... Czytaj dalej Słownik terminów literackich miasta w powieści Prusa pt. "Lalka" jest bardzo realistyczny, pisarz Pisarz literat.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
przedstawia szczegóły życia mieszkańców różnych warstw społecznych. Styl Prusa jest bardzo konkretny, kiedy przedstawia topografie stolicy, dokładnie opisuje położenie poszczególnych budynków i ulic. Rysuje kształty i maluje barwy. Obrazy te silne oddziałują na wyobraźnię pozwalają na odtworzenie sobie przez czytelnika obrazu miasta z XIX wieku.

Zamiar tak dokładnego oddania wyglądu miasta musiał nastręczać pisarzowi wiele problemów., bowiem wymagał dokładnego rozplanowania opisów w utworze tak, by czytelnik w każdym momencie wiedział, gdzie się aktualnie znajduje, ale jednocześnie nie był zmęczony zbyt dużą ilością opisów, spowalniających akcję. Niewątpliwie Prus doskonale znał topografię miasta, przedstawiał wiele różnych miejsc, często podobnych, jedna każde z nich przedstawiał w sposób oryginalny, nie ma tu dwóch takich samych opisów, każde miejsce przedstawione został z równą skrupulatnością. Te same ulice są przedstawiane przy różnym oświetleniu, przy różnej pogodzie, zmienia się wówczas ich nastrój, nastrój słońcu są wesołe, deszcz Deszcz opad atmosferyczny w postaci kropel wody (utworzony w chmurach w wyniku procesu kondensacji pary wodnej) o średnicy ok. 0,5 mm.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
sprawia, że całe miasto Miasto intensywnie zabudowany obszar zamieszkiwany przez ludność wykonującą zawody pozarolnicze. Głównymi cechami miasta są:
zwarta zabudowa; duża gęstość zaludnienia; zatrudnienie ludności w...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
staje się ponure (a konie stojące przy dorożce wyglądają, jakby chciały się schować pod dyszel).

Artyzm Prusa polega na odpowiednim doborze przedstawionych szczegółów i epizodów, które oddają klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
całości. Kiedy bohater Bohater T. Różewicz Kartoteka, bohater główny; należy do pokolenia Kolumbów
Wygląd: Brak informacji w utworze, bohater niczym się nie wyróżnia, nie ma cech szczególnych, jest zwykły, przeciętny,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
przechadza się ulicami biedoty jest świadkiem niby przypadkowych scen, które dają obraz życia tej najbiedniejszej warstwy mieszańców Warszawy. W takim spojrzeniu na miasto, można też odczytać ideologiczne przesłanie, zgodne z duchem epoki, głoszącej potrzebę pracy u podstaw. Praca każdego jest ważna, zajęcia biedoty przynoszą jakiś pożytek, podczas gdy arystokracja trwoni majątki i narzeka na nudę. Opisy rzeczywistości miejskiej silnie akcentują te różnice stanowe. Bogato zdobione salony arystokratów, uderzają w zestawieniu z brudem i nędzą mieszanek plebsu.

Podsumowując - obraz Warszawy w "Lalce" jest bardzo realistyczny, zawiera mnóstwo szczegółów, które w zestawieniu dają szeroką panoramę miasta, jego centrum , aż po dzielnice zamieszkane przez najbiedniejszych.