Dodaj do listy

Wyjaśnij terminy: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, secesja

NATURALIZM - prąd literacki zapoczątkowany we Francji. Tematyka utworów czerpana z obserwacji istoty ludzkiej, jej anatomii. Zainteresowanie brzydotą, procesami fizjologicznymi, stanami chorobowymi; ,,bestializacja" człowieka.

IMPRESJONIZM - próba uchwycenia ulotnej chwili, zatrzymania danego momentu i pokazania jego piękna. Malarze i pisarze starają się uchwycić wrażenie za pomocą gry świateł lub poprzez subiektywną narrację.

Sama nazwa prądu pochodzi od tytułu przełomowego obrazu C. Moneta: Impresja. Wschód słońca.

SYMBOLIZM - kierunek będący odpowiedzią na impresjonizm, wyraźne przeciwstawienie się poglądowi, że należy wiernie i obiektywnie przedstawiać świat. Dla symbolistów powinien przede wszystkim wyrażać pewne idee, a pomóc mu w tym może operowanie symbolami. W Polsce symbolizm Symbolizm prąd literacki rozwijający się w ostatnim piętnastoleciu XIX wieku we Francji i Belgii. Termin "symbolizm" stosuje się często zastępczo wobec pojęć: dekadentyzm i modernizm. Symbolizm odwoływał... Czytaj dalej Słownik terminów literackich związany był głównie z walka o niepodległość narodu.

SECESJA - nurt rozpowszechniony w Europie u schyłku XIX w. Chęć stworzenia jednego, uniwersalnego i nowoczesnego stylu, który swoim zasięgiem miałby objąć wszystkie dziedziny sztuki. Wyróżniki styku secesyjnego: dekoratywność, asymetria, kształty wysmukłe lekkie, barwy stonowane, najlepiej pastelowe, częsty motyw kwiatu lilii i orchidei oraz łabędzia i pawia.