Dodaj do listy

„Kamizelka” Bolesława Prusa- polska sokół-nowela

Gatunek noweli rozwinął się we Włoszech w epoce renesansowej. Za mistrza gatunku i uznawany jest G. Boccaccio, a za wzorzec- jego zbiór stu nowel, czyli słynny "Dekameron". Podstawowymi wyznacznikami tego gatunku prozatorskiego jest jego zwięzłość, wyrazista, jednowątkowa fabuła zmierzająca do efektownej kulminacji i rozwiązania, zwyczajowy obiektywizm trzecioosobowej narracji (w noweli klasycznej, w pozytywizmie i następnych epokach często odchodzono od obiektywizmu w stronę relacji reportażowej, eseistycznej itp.).

Najsłynniejszą nowelą Boccaccia, która stworzyła wzorzec, kanon noweli, nazywany- od tytułu utworu Boccaccia- sokół-nowelą. Założeniem tego wzorca jest wykorzystanie w fabule noweli przedmiotu (zazwyczaj tytułowego), który przewijać się będzie kilkakrotnie, organizując akcję, treść utworu. Tak dzieje się we włoskiej noweli "Sokół" i podobnie konstruuje kompozycję "Kamizelki" Bolesław Prus.

Nowela opowiada o kochającym się małżeństwie i ich wzajemnym oszukiwaniu się w imię owej miłości. Żona, nie chcąc, aby mąż zdawał sobie sprawy z powagi własnej choroby co noc skraca mu pasek od kamizelki, aby ten zapinając ją nie widział, jak bardzo i szybko chudnie. Odcinany pasek kamizelki staje się niemal symbolem coraz krótszego czasu, jaki pozostał na tym świecie ukochanemu mężowi kobiety. Narrator Narrator opowiadacz, podmiot mówiący w utworze epickim, ukształtowany zgodnie z obowiązującym w danej epoce, gatunku, prądzie, wzorcem postępowania.
Kategoria narratora charakteryzowana jest ze względu...
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
tej noweli nie jest obiektywny, narracja prowadzona jest pierwszoosobowo z perspektywy sąsiada małżeństwa. Sąsiad ów zakupił wystawioną na sprzedaż na pchlim targu kamizelkę, w której rozpoznał znajomy ubiór. Narrator współczuje małżeństwu, odczuwa do nich sentyment, zakupiona od starego Żyda kamizelka stanowi dla niego pamiątkę.