Dodaj do listy

Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya - wiadomości o lekturze

Ernest Hemingway debiutował na łamach "Kansas City Star" , pisał do "Toronto Star". Był korespondentem wojennym w Hiszpanii podczas wojny domowej, walczył na froncie włoskim w czasie II wojny światowej . Twórczość Hemingwaya wyrosła z jego doświadczeń reporterskich, wiele wątków i tematów zawartych w jego reportażach, znalazło później rozwinięcie w prozie. Proza Hemingwaya nasycona jest zmysłowością , pisarz Pisarz literat.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
pozostaje pod wpływem behawioryzmu. Hemingway jest laureatem Nagrody Nobla, nazywano pisarza przedstawicielem "straconego pokolenia", które po przeżyciach wojny nie mogło się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Hemingway to autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater Bohater T. Różewicz Kartoteka, bohater główny; należy do pokolenia Kolumbów
Wygląd: Brak informacji w utworze, bohater niczym się nie wyróżnia, nie ma cech szczególnych, jest zwykły, przeciętny,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest prawdopodobnie...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
m.in. powieści: "Słońce też wschodzi" (1926), "Pożegnanie z bronią" ( 1929), "Mieć i nie mieć" (1937), "Komu bije dzwon" (1940), "Za rzekę w cień drzew" (1950); opowiadań: "In Our Time" (1924), "Śniegi Kilimandżaro" (1936), "Czterdzieści dziewięć opowiadań" (1938), "Stary człowiek i morze" (1952).

"Starty człowiek i morze" to opowiadanie, które otworzyło Hemingwayowi drogę do Nagrody Nobla. W 1936 roku w miesięczniku "Esquire" Hemingway opublikował szkic Szkic esej.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
"Na błękitnej wodzie", który stał się zalążkiem przyszłego opowiadania, które pisarz napisał w kilkanaście lat później. W 1952 roku opowiadanie Opowiadanie Podstawowa forma wypowiedzi (obok opisu), przedstawiająca przebieg zdarzeń w ich następstwie czasowym. Do głównych wyróżników opowiadania należą: gramatyczna forma czasu przeszłego, podkreślanie... Czytaj dalej Słownik terminów literackich "Stary człowiek i morze" w całości opublikował magazyn "Life", a tydzień później ukazało się jako osobna książka. Opowiadanie przyniosło Hemingwayowi ogromny rozgłos. W 1953 roku pisarz otrzymał za "Starego człowieka i morze" amerykańską nagrodę literacką- Nagrodę Pulitzera.

Pisząc "Starego człowieka i morze" Hemingway określał już kształt prozy europejskiej, wyznaczał poczynania pisarzy europejskich. Po roku 1956 w zasięgu oddziaływania Hemingwaya znalazła się Polska, wyczytać to można w pierwszych tomach Marka Marka [niem. Marke] znak firmowy umieszczany na wyrobach jakiejś fabryki, określający producenta, chroniący przed podrabianiem, gwarantujący jakość, [niem. Mark] jednostka monetarna w Niemczech i w Finlandii;... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych Hłaski.

Opowiadanie "Stary człowiek i morze" wyraża specyficznie Hemingwayowski świat wartości, towarzyszy mu symbolika o romantycznym rodowodzie. Bohater Santiago Santiago E. Hemingway Stary człowiek i morze, bohater główny i tytułowy; stary rybak.
Wygląd: Santiago był starym rybakiem, który łowił w Golfstromie. Hemingway, opisując jego wygląd, zaznacza:...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
utrzymuje się z łowienia ryb, przyzwyczajony jest do samotności, jedynym jego towarzyszem jest Manolin, chłopiec, który mu czasem pomaga. Któregoś dnia Santiago wypływa bardzo daleko w morze, stary rybak u kresu swego życia trafia na wielką rybę. Zaczyna się samotna walka Santiago z ogromną rybą, ale także z własną słabością, wynikającą ze starości. Połów przerasta jego siły , ale Santiago staje do walki, nie dociągnie ryby do brzegu, zostaje zaatakowany przez rekiny. Walczy z nimi do końca, na brzeg wyciągnie już tylko resztki swej zdobyczy. Traci zarobek, ale to się nie liczy. Liczy się zwycięstwo, rybacy go podziwiają. Opowiadanie przedstawia obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie kategorii... Czytaj dalej Słownik terminów literackich samotnej walki człowieka z żywiołem. "Stary człowiek i morze" jest opowieścią o przegranej, Santiago mówi do chłopca: "Pobiły mnie, Manolin Manolin E. Hemingway Stary człowiek i morze, bohater drugoplanowy; chłopiec, który pomaga bohaterowi, bardzo go lubi i szanuje.
Wygląd: brak informacji w utworze.
Życiorys: Chłopiec, pracuje razem...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
(...) Pobiły mnie zupełnie", ale zarazem to historia o zwycięstwie. Polowanie na marlina stanowi potwierdzenie podstawowej zasady, którą człowiek powinien się kierować: nie wolno odstępować od walki, każdy człowiek powinien starać się walczyć do końca, nigdy nie tracić nadziei, nawet gdy przegrywa. W walce człowiek zdany jest na siebie, ale musi walczyć , stawiać opór do końca. Tak by przegrywając, pozostać niepokonanym. Taką postawę prezentuje Santiago, który mówi: "Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć , ale nie pokonać." Stwierdzenie to mówi o ufności we własne siły i podejmowaniu wyzwań losu. Walka Santiago z marlinem była próbą przekroczenia granic swoich możliwości, rybak podjął heroiczny wysiłek. Santiago przegrał , ale nie skapitulował, cała jego wyprawa stanowi symbol Symbol motyw bądź zespół motywów, pojęć, obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne. W przeciwieństwie do alegorii, która może być odczytana tylko... Czytaj dalej Słownik terminów literackich dążeń do przełamania ludzkiej kondycji. Santiago nie został pokonany, mówi: I cóż cię pokonało? (...) Nic- odpowiedział", a potem wyruszy na następną wyprawę. Hemingway przekazał, że trzeba stawiać opór , znosić ból i udrękę , by przetrzymać to, co człowiek może znieść. Bohater opowiadania "Stary człowiek i morze" stał się ucieleśnieniem moralnej formuły pisarza.