Dodaj do listy

luteranizm a kalwinizm- różnice i cechy wspólne

LUTERANIZM i KALWINIZM

  • Uznanie prawa każdego wiernego do samodzielnego interpretowania Biblii, a co za tym idzie – do powszechnego dostępu do niej dzięki tłumaczeniu na języki narodowe. Msze w języku narodowym.
  • Koncepcja kapłaństwa: pastor ma prawo założyć rodzinę, jego funkcja nie jest sakramentem, a przez to pozbawiona jest cech świętości.
  • Odrzucenie koncepcji życia zakonnego.
  • Odrzucenie koncepcji spowiedzi i rozgrzeszenia.
  • Likwidacja hierarchii kościelnej, choć luteranie wprowadzili urząd superintendenta, do pewnego stopnia odpowiadający biskupowi.

LUTERANIZM

  • Komunia to spożywanie ciała i krwi Chrystusa w formie chleba i wina.
  • Kościół ma być podporządkowany państwu, które też przejmuje cały jego majątek.
  • Wiara- jedyną drogą do zbawienia.
  • Likwidacja sakramentów, poza chrztem i komunią.
  • Odrzucenie kultu świętych i Matki Boskiej ( zaniechano ich przedstawień w sztuce)

KALWINIZM

  • Komunia- to przypomnienie ofiary Chrystusa o charakterze wyłączni duchowym.
      • Koncepcja teokracji, czyli ścisłego połączenia państwa z Kościołem: władza należy do duchownych , w tym wypadku wybieralnych.
      • Doktryna predestynacji: zbawienie zależy od łaski Boga
      • Majątek nagrodą za pracowitość; bieda karą za lenistwo
      • Bardzo surowe zasady moralne.