Dodaj do listy

Biografia Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz urodził się w 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka. Studiował na Uniwersytecie w Wilnie, między innymi pod kierunkiem doskonałego historyka Joachima Lelewela. W czasie studiów wspólnie z przyjaciółmi założył tajne Towarzystwo Filomatów.

Po ukończeniu studiów poeta pracował w szkole powiatowej w Kownie. Tam poznał swoją pierwszą miłość, Marylę Wereszczakównę. Mickiewicz zadebiutował w roku 1822 wydaniem Ballad i romansów. Kolejne dzieła to Dziady cz. II i IV oraz Grażyna. W roku 1823 poeta został zatrzymany za działalność filomacką, oskarżony i skazany na wyjazd w głąb Rosji.

Rok 1824 był początkiem podróży Mickiewicza na Wschód. Odwiedził między innymi Moskwę, Odessę i Petersburg. W tym czasie powstały słynne Sonety krymskie, które później wydane zostały razem z sonetami napisanymi w Odessie.

Powieść poetycka Adama Mickiewicza, zatytułowana Konrad Wallenrod powstała w roku 1828. Rok później poeta rozpoczął kolejny etap swoich wędrówek, tym razem po Europie. Zwiedził Szwajcarię i Włochy, gdzie największe wrażenie zrobił na nim Rzym. Powstał kolejny cykl liryków, nazwanych od zwiedzanych miejsc - drezdeńsko-rzymskimi.

W roku 1830 wybuchło w Polsce powstanie listopadowe. Adam Mickiewicz przybył do Wielkopolski, by wziąć w nim udział, ale zanim dotarł do kraju, powstanie upadło.

W 1832 roku poeta był już z powrotem w Dreźnie. Zainspirowany niedawnym powstaniem, zaczął pisać wiersze patriotyczne, wtedy właśnie powstały Dziady cz. III. Wkrótce Adam Mickiewicz przeniósł się do Paryża. Stolica Stolica miasto stołeczne. Miasto, w którym znajduje się siedziba parlamentu, rządu i rezydencja głowy państwa, spełniające funkcje zapewniania sprawnej kontroli nad krajem. W niektórych państwach funkcje... Czytaj dalej Słownik geograficzny Francji byłą ośrodkiem działania polskiej emigracji, do której przyłączył się również Mickiewicz. Tutaj wydał Dziady, ukończył również Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego.

Zaangażowanie Mickiewicza w działalność Polaków w Paryżu było początkowo bardzo duże, został on nawet redaktorem "Pielgrzyma Polskiego". Jednak spory i konflikty wewnętrzne szybko zniechęciły go do dalszej działalności w tych kręgach. W roku 1834 założył rodzinę, żeniąc się z Celiną Szymanowską. W tym samym czasie wydał też Pana Tadeusza.

W roku 1839 Mickiewicza na krótki czas wyjechał do Lozanny. Tu wykładał łacinę na Uniwersytecie, pisał również liryki, zwane lozańskimi. Już po roku wrócił do Paryża i objął katedrę w College de France, zajmował się literaturami słowiańskimi. W tym czasie nie powstały żadne nowe wiersze. Mickiewicz zaangażował się natomiast w działalność Koła Sprawy Bożej, które założył razem z Andrzejem Towiańskim. W krótkim czasie zdobyli wielu zwolenników, głównie wśród polskich emigrantów.

Po wybuchu Wiosny Ludów w roku 1848 Adam Mickiewicz utworzył Legion Polski, który walczył we Włoszech. Dla tego Legionu napisał Skład zasad. Rok później założył dziennik Dziennik tekst złożony z zapisków prowadzonych z dnia na dzień, ułożonych chronologicznie, ujmujących zdarzenia z aktualnej perspektywy (w odróżnieniu od pamiętnika). Dziennik może obejmować rozmaite... Czytaj dalej Słownik terminów literackich "Trybuna Ludów", który stał się ośrodkiem agitacji i propagowania radykalnych lewicowych programów społecznych.

W 1855 roku Adam Mickiewicz wyjechał do Turcji, gdzie chciał pomóc w organizowaniu kolejnego Legionu Polskiego, tym razem do walki przeciwko Rosji. Nie dane mu jednak było zrealizować tych planów, zmarł w Stambule w 1855 r. Jego zwłoki przetransportowano do Francji i złożono na polskim cmentarzu Montmorency pod Paryżem. W roku 1890 prochy Adama Mickiewicza spoczęły na Wawelu.