Dodaj do listy

Łamanie praw człowieka w PRL – u

Oficjalnie społeczeństwo PRL - u obok obowiązków, miało zagwarantowane także prawa i przywileje, które były zapisane jako kolejne artykuły w konstytucji. Każdy Polak, zgodnie z konstytucją miał zapewnioną nietykalność osobistą, wolność słowa, wolność wyznania, a także prawo do posiadania własności prywatnej. Większość z tych praw była jednak nagminnie łamana.

1. Łamanie prawa gwarantującego wolność słowa i wyznania.

Polakom nie wolno było wygłaszać swoich opinii. Rozmowy telefoniczne często były podsłuchiwane i cenzurowane. Cenzurze podlegała również korespondencja. Swoboda wypowiedzi praktycznie nie istniała - powszechna była inwigilacja i donosicielstwo. Jedyny słuszny światopogląd był dyktowany przez władze komunistyczne i nie wolno było od niego odstępować. Artyści nie mogli swobodnie wydawać swoich utworów, przed wydrukowaniem każdy nowy utwór musiał przejść przez gęste sito cenzury. Czasami zdarzało się, że pisarze czy dziennikarze mieli w znaczący sposób ograniczony dostęp do papieru, który był po prostu reglamentowany! Wiadomości podawane w prasie, radiu i telewizji były nie tylko ocenzurowane, ale także modyfikowane tak by przedstawiać wszystko, co wiązało się z ZSRR i blokiem państw komunistycznych w jak najlepszym świetle, chociaż często wiązało się to po prostu z fałszowaniem informacji! Za poglądy niezgodne z oficjalnie obowiązującymi, np. mówienie, że Armia Krajowa walczyła w obronie Polski i spełniała pozytywną rolę w czasie II wojny światowej, można było nawet trafić do więzienia! Władza próbowała w ten sposób kształtować umysły i światopogląd swoich obywateli, wmawiając im często nieprawdę, która była dla nich korzystna. Mimo wszystko byli niepokorni, którzy nie dawali się zastraszyć i publikowali np. artykuły prasowe, albo książki w tak zwanym drugim obiegu, czyli poza cenzurą i nieoficjalnie. Wielkim niepokornym był na przykład Karol Karol F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; wuj Józefa K., obywatel ziemski z prowincji, jest zaniepokojony procesem Józefa K., bo boi się że wpłynie on ujemnie na sytuację rodziny. Chce pomóc Józefowi... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Wojtyła, który prezentował własne poglądy, nawet, jeżeli nie były one zgodne z linią partii i szczególnie po tym jak został wybrany papieżem śmiało krytykował postępowanie władz komunistycznych.

Łamanie prawa do wolności wyznania wyrażało się przede wszystkim w prześladowaniu religii i księży, a także wiernych, które wyrażało się na różne sposoby. Nie pozwolono uczyć religii w szkołach. Niektórzy księża trafiali do więzienia. Przez kilka lat w odosobnieniu przetrzymywany był nawet prymas Stefan Wyszyński. Ograniczano dostęp wiernych do nabożeństw. Zlikwidowano wiele świąt kościelnych. Trudno było uzyskać pozwolenie na budowę nowego kościoła albo remont starego. Na liczne trudności napotykali wydawcy pism i gazet religijnych. Doszło nawet do tego, że w czasie pielgrzymowania cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po kolejnych parafiach, obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie kategorii... Czytaj dalej Słownik terminów literackich został aresztowany i przewieziony z powrotem do Częstochowy, a w dalszą podróż wyruszyły tylko ramy obrazu! Członkowie partii komunistycznej nie mogli oficjalnie chodzić do kościoła oraz przyjmować sakramentów, to samo dotyczyło ich rodzin - na przykład dzieci Dzieci Z. Nałkowska Medaliony - Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, bohaterowie autentyczni; dzieci przybywające do Oświęcimia nie miały wielkich szans przetrwania. Mniejsze i słabsze natychmiast kierowano... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum przystępowały potajemnie do pierwszej komunii.

2. Łamanie prawa gwarantującego nietykalność osobistą.

Wiele osób było aresztowanych niezgodnie z prawem, a potem niejednokrotnie przez wiele lat przetrzymywanych bezprawnie w więzieniu. W latach szalejącego stalinowskiego terroru po zakończeniu wojny aż do lat pięćdziesiątych powszechnie aresztowano ludzi między innymi za niezgodne z oficjalną wykładnią proponowaną przez władze. W procesach, które często przybierały charakter pokazowych, zapadały nierzadko nieproporcjonalnie wysokie do winy wyroki, z karą śmierci włącznie. W ten oto sposób władze pozbywały się niewygodnych osób, które nie chciały pogodzić się z wprowadzonym siłą systemem komunistycznym i ośmielały się mieć własne zdanie. Co więcej niektórzy, podejrzewani przez władze czy organy bezpieczeństwa o niezgodną z linią partii działalność byli śledzeni, do tego stopnia intensywnie, że nieraz tracili poczucie prywatności, ograniczano znacząco ich samodzielność. Wszyscy powinni być bezwzględnie posłuszni wobec władz, w przeciwnym razie za nawet najmniejszy przejaw niesubordynacji można było trafić do więzienia. Przesłuchanie często trwały wiele godzi. Stosowano tortury, żeby wymusić na przesłuchiwanym określone zeznania. Warunki panujące w więzieniach często uwłaczały ludzkiej godności. Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum trafiali do więzień czasami bez wyroków sądowych, nieraz nie wiedzieli nawet, o co się ich oskarża. Ograniczano ich kontakty z rodziną. Czasami szantażowano.

3. Łamanie prawa do posiadania własności.

Państwo konfiskowało własności prywatne. Tworzono wielkie gospodarstwa państwowe. Tępiono prywatne sklepy i punkty usługowe. Poza tym towary dostępne w polskich sklepach były często bardzo złej jakości, o czym może świadczyć ogromne zainteresowani a nieraz pożądanie i zachwyt, jaki wzbudzały produkty dostępne tylko na półkach Pewexu, które przywożono z Zachodu i tam również produkowano.