Dodaj do listy

II Rzeczpospolita (1918-1939)- najważniejsze daty

11. XI. 1918 odzyskanie niepodległości

26.XII.1918-II 1919 powstanie wielkopolskie

26 I 1919 wybory do Sejmu Ustawodawczego

20 II 1919 " mała konstytucja"

17 VIII.1919 I powstanie śląskie

19/20 VIII 1920 II powstanie śląskie

17 III 1921 konstytucja marcowa

20 III 1921 plebiscyt na Śląsku

2/3 V 1921 III powstanie śląskie

11 VII 1920 plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu

12-15 VIII 1920 bitwa warszawska tzw. " cud nad Wisłą"

1922 prezydentem zostaje Gabriel Narutowicz, a po jego zamordowaniu Stanisław Wojciechowski

1923 ostateczne uznanie granicy wschodniej przez Radę Ambasadorów

1924 reforma walutowa Władysława Grabskiego

10.II 1925 podpisanie konkordatu z Watykanem

1925 wojna celna z Niemcami

12 V 1926 przewrót majowy

2 VIII 1926 nowela sierpniowa

27. VII. 1928 podpisanie przez Polskę paktu Brianda- Kelloga

9.II.1929 podpisanie protokołu Litwinowa

1931 powstaje Stronnictwo Ludowe z Wincentym Witosem

25.VII. 1932 polsko-radziecki pakt o nieagresji

1932 reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza

26.I.1934 deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu siły

1934 wymówienie przez Polskę traktatu mniejszościowego

23 IV 1935 konstytucja kwietniowa

12 V 1935 śmierć Józefa Piłsudskiego

1936 powstaje w Szwajcarii Front Mores

1937 powstaje Stronnictwo Pracy

1937 narodziny Obozu Zjednoczenia Narodowego ( Ozon)

2.X.1938 Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny zajęła Zaolzie, część Spiszu i Orawy

5.V. 1939 wystąpienie ministra Józefa Becka ; odrzucenie niemieckich żądań