XX wiek - I wojna światowa

Dodaj do listy

I wojna światowa była pierwszym w dziejach świata zbrojnym konfliktem na tak wielką skalę i o tak wielkim zasięgu. Wzięła w niej udział bardzo duża liczba państw oraz ogromna liczba żołnierzy. Działania wojenne...

Dodaj do listy

Już na długo przed wybuchem I wojny światowej wśród polskich elit politycznych ukształtowały się orientacje polityczne na wypadek wybuchu wojny. Przy tej okazji doszło do wielu rozłamów i przetasowania na polskiej scenie politycznej w trzech...

828 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Już na długo przed wybuchem I wojny światowej sprzeczności i konflikty interesów między mocarstwami doprowadziły do ukształtowania się dwóch bloków politycznych, miedzy którymi w latach 1914-1918 miała rozegrać się wojna. Dla sprawy polskiej...

501 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wybuch I wojny światowej Już na długo przed 1914 r. antagonizmy między mocarstwami i rywalizacja o podział wpływów na świecie doprowadziły do ukształtowania się dwóch coraz bardziej wrogich sobie bloków politycznych. Po jednej stronie...

686 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wybuch I wojny światowej spowodował, że rozbity został sojusz trzech zaborców Polski trwający nieprzerwanie od trzeciego rozbioru Polski. Ich solidarność w sprawie polskiej wielokrotnie uniemożliwiała Polakom wybicie się na niepodległość...

601 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

W pierwszą wojnę światową zaangażowali się wszyscy trzej zaborcy Polski. Dla Polaków I wojna światowa była przede wszystkim konfliktem między zaborcami, którzy znaleźli się w dwóch przeciwstawnych blokach. W związku z tą sytuacją ukształtowały...

583 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Wybuch pierwszej wojny światowej. Napięta sytuacja polityczna w Europie od dłuższego czasu groziła wybuchem konfliktu o niespotykanym dotąd zasięgu. Już na długo przed wybuchem wojny walczące o hegemonię na świecie mocarstwa skupiły się...

656 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Już na długo przed wybuchem wojny narastające wciąż konflikty interesów między mocarstwami doprowadziły do ukształtowania się dwóch bloków politycznych - trójprzymierza i trójporozumienia. Ponieważ polscy zaborcy znaleźli się w obu...

609 osób poleca.

Szkoła: Liceum