Dodaj do listy

Doba Oświecenia.

1. Sytuacja gospodarcza i demograficzna Europy w pierwszej połowie XVIII w.

2. Idee Oświecenia i ich realizatorzy.

3. Światopoglądowe następstwa filozofii oświeceniowej.

W pierwszej połowie XVIII w. warunki demograficzne w Europie wyraźnie się poprawiła. W miastach powstała nowa grupa społeczna - burżuazja, znacznie zwiększyła się również liczba mieszczan, dla których źródłem utrzymania stała się praca najemna. Kraje europejskie usiłowały wprowadzać politykę protekcyjną względem własnego przemysłu i zaprowadzały wysokie cła na towary importowane. Siła państwa uwidaczniała się w mobilnej administracji, zbilansowanym budżecie i liczebnością armii. Grunt dla tych zmian przygotowany został dzięki nowym modelom światopoglądowym. Na przełomie XVI i XVII stulecia średniowieczne zapytanie: po co ? ustępuje nowożytnemu: dlaczego? Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum chcą poznawać przyczyny, żeby móc przewidywać skutki. Dzięki pojawieniu się tego pytania w szybszym tempie zaczęła rozwijać się matematyka. Słownictwo matematyczne stało się od czasów Newtona i Kartezjusza językiem opisywania zjawisk przyrodniczych i społecznych. Według nowych reguł postulatem nauki stał się krytycyzm i kontrola wszystkich zasad za pomocą doświadczenia i rozumu. Za warunek istnienia uznano umiejętność racjonalnego myślenia. Hasłem przewodnim epoki Oświecenia stało się: "myślę, więc jestem", zgodnie z którym wiedzą jest autopsja opisana rozumem. Słowo Bóg zastąpiono wyrazem natura, którą da się zrozumieć i wytłumaczyć w pojęciach matematycznych, po czym wykorzystać w każdy możliwy sposób. Zgodnie z nową ideologią naturalne jest to, do czego odwołuję się ogół społeczeństwa. Zgodnie z tą filozofią powstało nowy termin religii naturalnej, a liczne i głośne dotychczas spory teologiczne zastąpiono sporami ideologicznymi. Dyskutowano głównie o tym co może, a co nie może być naturalne.

W nowej religii naturalnej największy nacisk kładziono na przyczyny, a istotne znaczenie kresu ostatecznie nie zostało przedstawione. Przekonywano, że zdolność ogarnięcia umysłem wszelkich prawideł zawartych w kanonach prawa naturalnego uodporni człowieka na strach przed wiecznym potępieniem. Według ludzi Oświecenia nie można bać się czegoś (w domyśle Boga), co nie istnieje albo jest bardzo odległe. A zatem człowiek jest bezgranicznie wolny i może postępować jak chce, chyba że jego postępowanie nie będzie racjonalne.