Dodaj do listy

Sejm konwokacyjny

Za panowania króla Augusta III doszło do wewnętrznego rozpadu państwa. Monarcha nie był w stanie zapanować nad krajem i swoim otoczeniem, co spowodowało, że do władzy doszli liczni karierowicze z nadwornym marszałkiem Jerzym Mniszkiem i ministrem królewskim Henrykiem Bruhlem na czele. Próbę ratowania państwa chciał podjąć obóz polityczny zwany Familią, w skład którego wchodziły m.in. rodziny Czartoryskich, Poniatowskich i Zamoyskich. Szansę na przeprowadzenie reform upatrywali w poparciu carycy Katarzyny.

Po śmierci Augusta III w 1764r. na obszar Rzeczpospolitej wkroczyły rosyjskie wojska, pod osłoną których doszło do zawiązania się sejmu konwokacyjnego. Na marszałka wybrano Adama Kazimierza Czartoryskiego. Andrzej Andrzej T. Borowski Proszę państwa do gazu..., bohater główny; marynarz z Sewastopola. Brutalnie ciągnie za włosy na ciężarówkę kobietę, która wyrzekła się własnego dziecka
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Zamoyski przedstawił w trakcie jego obrad program Familii, który został tylko połowicznie przeforsowany. Ze względu na sprzeciw carycy Katarzyny i Fryderyka II nie udało się znieść liberum veto i przeprowadzić zmian, które pozwoliłyby na wzmocnienie pozycji polskiego państwa. Do sukcesów sejmu można zaliczyć m.in. usprawnienie działalności sejmików, przyjęcie wymogu zgody większości w głosowaniach w sprawach ekonomicznych i skarbowych, ograniczenie władzy hetmańskiej poprzez powołanie komisji skarbowej i wojskowej. Ustanowiono także cło generalne, które miało ożywić rozwój handlu oraz przedstawicielstwa reprezentujące rzeczpospolitą zagranicą. Posłom natomiast zakazano składania przysięgi na sejmowe instrukcje. Kluczową decyzją sejmu było dalsze utrzymanie związku konfederackiego, który miał umożliwić łatwiejsze przeprowadzanie zmian. Decyzje w związku podejmowane były większością głosów.