XVII wiek

Dodaj do listy

OŚWIECENIE - Oświecenie, określane często jako wiek rozumu – nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. KONSTYTUCJA-...

Dodaj do listy

ZYGMUNT II AUGUST   (1520 - 1572)   Król Polski, wielki książę litewski, ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów.       1530 - koronowany na króla Polski    1548 - faktyczne objęcie rządów króla Polski ...

Dodaj do listy

Władysław Grabski    (1874 - 1938)   Polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, dwukrotny premier oraz minister skarbu II RP. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej, rektor SGGW.       opracował plan...

Dodaj do listy

TYKOCIN    Początki Tykocina to X-XI wiek, kiedy to powstaje nad Narwią pograniczny gród obronny, będący wynikiem osadnictwa mazowieckiego     Rozwinięty wskutek rozwoju wymiany handlowej w XIV w. między Polską i Wielkim Księstwem...

Dodaj do listy

LUDWIK MICHAŁ PAC (1778 - 1835) Bohater narodowy, reformator gospodarczy, spadkobierca wielkiej fortuny. Miał na koncie wybitne zasługi gospodarcze zwiazane z Suwalszczyzną. Ze swych dóbr dowspudzkich pragnął zrobić wzorowe gospodarstwo rolno...

Dodaj do listy

KRÓLOWA BONA   (1494 - 1557)   Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska, żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta. Dzięki wsparciu Habsburgów udało się doprowadzić do jej małżeństwa z owdowiałym królem polskim Zygmuntem Starym....