XVI wiek

Dodaj do listy

Panowanie dynastii Jagiellonów przyniosło duże zmiany nie tylko w kulturze, czy polityce, ale także w sposobie administrowania państwem. Coraz większy wpływ na kierunek polityki wewnętrznej zaczynał wywierać stan szlachecki. Wzrost politycznej...

886 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Reformacją nazywamy ruch religijno-społeczny w XVI wieku w Europie. Ogólnie przyjmuje się, iż został zapoczątkowany przez Lutra w celu podniesienia poziomu moralności kleru w Kościele katolickim. Wierni Kościoła katolickiego przeciwstawiali...

511 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Szczególny przebieg ruchów reformacyjnych miał miejsce w Anglii. Obecnie historycy nie uważają, że do zmian religijnych w tym kraju doprowadził głównie wszechwładny monarcha. Nie należy jednak twierdzić, że król był w tym procesie bez...

355 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ruch reformacyjny wymusił na Kościele przeprowadzenie wielu nowych reform. Ich rezultaty były imponujące. Sobór trydencki, który obradował w latach 1545-1563 potępił reformację i usunął nadużycia w Kościele przez: podniesienie...

244 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Już w średniowieczu powstały pierwsze oznaki prób reformy Kościoła. Ich zwolennicy podważali m.in. prawo papiestwa do rządzenia nad chrześcijańskim światem. Papież i jego stronnicy szybko radzili sobie z tymi prądami. Tylko problem Czech,...

791 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

1) Przyczyny: polityczne: zdobycie Konstantynopola przez Turków, ograniczenie znaczenia handlu lewantyńskiego.społeczne: zakończenie wojny z Maurami w Hiszpanii pozbawiło źródeł utrzymania rycerstwa hiszpańskiego i portugalskiego,...

831 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. Przyczyny: groźba wybuchu konfliktu wewnętrznego w Hiszpanii i Portugalii po zakończeniu wojny z Maurami z powodu braku źródeł utrzymania rycerstwa, poszukiwanie morskiej drogi do Indii, z powodu zajęcia przez Turków Bliskiego Wschodu,...

678 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Zygmunt III Waza urodził się 22 czerwca 1566 roku na terenie Szwecji jako syn późniejszego króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, będącej siostrą Zygmunta Augusta. Wychowywany był w duchu głębokiego katolicyzmu przez jezuitów zgodnie...

346 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Wiek XVI rozpoczynał się w Polsce rządami Aleksandra Jagiellończyka. Dla zapewnienia sobie tronu Aleksander zgodził się na wydanie przywileju mielnickiego w 1501 roku. Król stawał się przewodniczącym senatu, który faktycznie przejmował...

466 osób poleca.

Szkoła: Szkoła podstawowa