XVI wiek

Dodaj do listy

Bartłomiej Sendor, kl. VIA   RENESANS Ramy czasowe Renesans trwał we Włoszech od XIV w. do XVI w., a w krajach północnej Europy od końca XV w. do końca XVI w. (w Polsce od XVI w. do lat trzydziestych XVII w.). Znaczenie nazwy Termin „renesans”...

Dodaj do listy

1. Przyczyny: - rywalizacja polsko-turecka o wpływy w Mołdawii - samowolne wyprawy Kozaków przeciw Turcji (kłótnia o granicę) - najazdy tatarskie na południowo-wschodnie województwa Rzeczpospolitej   2. Przebieg działań: a. 1620r. – polska...

Dodaj do listy

Dzień 10 kwietnia 1525 roku zapowiadał się wspaniale: ćwierkające w rytmy wesołych piosenek ptaki, ładna pogoda. Jednak dzionek ten był inny od pozostałych, wyróżniał się. Na Krakowskim Rynku od rana wrzało… Wszędzie tłumy przepięknie...

Dodaj do listy

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w 1569 r. - unia lubelska - będą tworzyły państwo o nazwie RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW.   Powody zawarcia unii lubelskiej: Rycerstwo litewskie zaczęło dążyć do uzyskania podobnych praw,...

Dodaj do listy

Pod koniec XV a na początku XVI wieku wykształcił się w Polsce ustrój demokracji szlacheckiej. Szlachta zaczęła odgrywać dominującą rolę w państwie kosztem króla i magnaterii. Polska szlachta była wyjątkowo zaangażowana w politykę, sprawy...

468 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

I rzeczpospolita jest współczesną nazwą państwa zwanego dawniej Rzeczpospolitą Szlachecką lub (po unii realnej w Lublinie) Rzeczpospolitą Obojga Narodów ze względu na połączenie ziem Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego....

370 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Na początek o tym, co to jest reformacja. Reformatio - zmieniać, przekształcać. Reformacja to nurt religijny postulujący zmiany w Kościele, narodził się w XVI w. w Niemczech. Było wiele przyczyn, przez które Kościół się podzielił: biskupi...

296 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum