Dodaj do listy

Cywilizacje Starożytnego Wschodu.

 1. Wspólne cechy cywilizacji starożytnego Wschodu:(Egipt, Mezopotamia,Chiny, Indie).
  1. położenie w dolinach wielkich rzek
   • Egipt- Nil
   • Mezopotamia- Tygrys, Eufrat
   • Chiny- Jangcy, Huang-ho
   • Indie- Indus, Ganges

b. ustrój państwa- monarchia Monarchia forma rządów, w której władzę w zasadzie dożywotnio sprawuje jednostka (król, cesarz, sułtan) pochodząca z wyboru lub dziedzicząca rządy po przodkach.
· monarchia absolutna
Była...
Czytaj dalej Słownik historyczny
absolutystyczna, despotyczna

c. kadra urzędnicza wykonująca wolę władcy

d. wykształceni kapłani

e. społeczeństwo podzielone według hierarchii

f. w miastach rozwijało się życie polityczne i gospodarcze

g. gospodarka uzależniona od wylewów rzek-dlatego budowano system kanałów

nawadniających

h. gospodarka: rolnictwo, rybołówstwo, rzemiosło, handel Handel dział gospodarki narodowej (sektora usług) w którym dobra materialne przechodzą od wytwórcy (producenta) do spożywcy (konsumenta), na zasadzie sprzedaży i kupna.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
wymienny, budowa, np. świątyń

i. religia- politeizm

j. rozwój pisma, początki literatury i nauki

RELIGIA
Egipt- politeizm; Re- bóg Słońca, Ozyrys- bóg świata zmarłych, bogowie miast

kult zwierząt: ibis, koty, byk Apis

wiara w życie pozagrobowe- balsamowanie zwłok

obrzędy religijne- modlitwy, składanie ofiar, budowa świątyń

Mezopotamia- politeizm; Szamasz- bóg Słońca, Anu- bóg nieba, Sin- bóg tarczy

Księżyca, bóstwa opiekuńcze miast, np. Marduk- opiekun Babilonu

wróżby, magia, wiara w przesądy

Indie

   • braminizm- wiara w najwyższego boga Brahmę; wiara

w metempsychozę (wędrówkę dusz) i w reinkarnację

   • hinduizm- powstał przez przekształcenie braminizmu około

IV w p. n. e.; czczono: Brahmę, Wiszu, Sziwę

   • buddyzm - stworzony w VI w p. n. e. przez Buddę

Chiny- konfucjanizm, stworzony przez Konfucjusza na przełomie VI/V w p. n. e.

PISMO

Egipt Egipt Arabska Republika Egiptu. Państwo położone w północno-wschodniej Afryce i częściowo w Azji (Półwysep Synaj). Na północy graniczy z Morzem Śródziemnym, a od wschodu z Morzem Czerwonym. Powierzchnia... Czytaj dalej Słownik geograficzny - hieroglify (wyryte w kamieniu lub drewnie)

   • pismo hieratyczne, tzw. kapłańskie
   • pismo demotyczne, tzw. ludowe

Mezopotamia -  klinowe (na glinianych tabliczkach)

- Kodeks Hammurabiego

Indie - epopeje Mahabharata; Księga Wedy (około II tysiąclecie p. n. e.)

Chiny - piktograficzne, czyli obrazkowe

OSIĄGNIĘCIA

Egipt - znajomość kalendarza (12 miesięcy); systemu dziesiętnego; obliczanie

pól powierzchni

budowa systemów irygacyjnych oraz budowli monumentalnych

   • wytwarzanie papirusu
   • tkactwo

Mezopotamia - znajomość systemu miar i wag; systemu dziesiętnego

   • podział roku i miesięcy na tygodnie, godziny i minuty
   • podział kątów na stopnie, minuty, sekundy
   • podnoszenie do drugiej i trzeciej potęgi
   • astronomia
   • wykorzystanie koła do wozów bojowych

Indie - znajomość systemu dziesiętnego

   • cyfry arabskie
   • wyroby z miedzi, złota, budowle z cegły

Chiny - rzemiosło artystyczne

   • wynaleziono: jedwab, szkło, papier, proch strzelniczy, igłę

magnetyczną, czcionkę drukarską, porcelanę