Dodaj do listy

Teatr w starożytnej Grecji

Narodziny i rozwój teatru w starożytnej Grecji wiązały się z kultem i świętami ku czci boga wina i winnej latorośli Dionizosa. W trakcie obchodów Dionizji organizowano konkursy, w których wystawiano tragedie, komedie i dramaty satyrowe. Nieodłącznym elementem sztuk teatralnych były występy chóru, początkowo sztuka teatralna wypełniona była tylko i wyłącznie śpiewem i tańcem chóru a pierwszy aktor do tragedii został wprowadzony przez Tespisa. Aktor prowadził dialog z chórem, z upływem czasu wprowadzano do sztuk kolejnych aktorów a ograniczano jednocześnie partie chóru. Aktorami mogli być tylko mężczyźni, dlatego do ról kobiecych zakładali specjalne maski malowane na biało. Maski nie tylko odróżniały role kobiece od męskich, ale także pozycję społeczną i zajęcie bohatera. Aktorzy Aktorzy W. Szekspir Hamlet; bohaterowie epizodyczni; wędrowna trupa, przybyli na zamek, aby zabawić dwór. Hamlet poleca im zagrać sztukę Zabójstwo Gonzagi, której treść odpowiada wypadkom, mającym miejsce... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum grali w chitonie, w butach na koturnie. Zawodowe zespoły aktorów zaczęły powstawać dopiero w okresie hellenistycznym. Teatry początkowo budowano z drewna, z czasem zaczęto wznosić je z kamienia. Wstęp na przedstawienia teatralne był wolny, na widowni mogli zasiadać także niewolnicy, jedynie na przedstawienia komediowe nie były wpuszczane kobiety i młodzież. Z czasem zaczęto pobierać opłatę za wstęp w wysokości dwóch oboli, jednak ubodzy mogli podziwiać sztuki dzięki specjalnym zasiłkom wypłacanym przez państwo. Miejsca w pierwszych rzędach były zarezerwowane dla dostojników. Publiczność żywo reagowało na to co działo się na scenie, wyrażając swoją aprobatę oklaskami a niezadowolenie gwizdami i obrzucaniem orzechami a nawet kamieniami.