Dodaj do listy

Demokracja ateńska.

Inny tytuł: Ateny Ateny stolica Grecji leżąca w południowo-wschodniej części kraju. Liczy około 800 tys. mieszkańców (zespół miejski około 3,1 mln).
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i Rzym - porównanie.

Zarówno greckie miasto Miasto intensywnie zabudowany obszar zamieszkiwany przez ludność wykonującą zawody pozarolnicze. Głównymi cechami miasta są:
zwarta zabudowa; duża gęstość zaludnienia; zatrudnienie ludności w...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Ateny jak Rzym doszły do rozkwitu gospodarczego i kulturalnego. Można dokonać porównania pomiędzy nimi. W Atenach zrodził się ustrój polityczno-społeczny zwany demokracją. W Rzymie przez pewien okres czasu system zarządzania państwem opierał się na podobnych zasadach.

Demokracja ateńska

 • obywatele mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastem,
 • obywatelami byli mężczyźni, nie mogli być nimi cudzoziemcy i niewolnicy,
 • prawa ustalała tak zwana Rada Pięciuset złożona z 500 obywateli, którzy byli wybierani przez losowanie, na jeden rok, posiadała funkcje kontrolne, prawo inicjatywy ustawodawczej,
 • Zgromadzenie Ludowe - Eklezja - zbierała się co 10 dni. Była najważniejszym organem władzy. Zbierało się na wzgórzu Pnyks. Wymagano aby brało w nim udział dokładnie 6000 obywateli miasta, frekwencja była bardzo przestrzegana, jeżeli zabrakło kilku osób musieli być doprowadzeni przez organy porządkowe. Zgromadzenie zajmowało się rozważeniem ustaleń Rady. Raz w roku zgromadzeni mogli pozbyć się niepopularnych polityków, a ich imiona spisywano na kawałkach potłuczonego ceramicznego naczynia. Był to tak zwany ostracyzm, który miał zabezpieczać miasto przed rządami tyranów.

Społeczeństwo

 1. Wolni obywatele: rodowici Ateńczycy, którzy skończyli 18 lat,

Prawa obywateli:

 • posiadali i uprawiali ziemię,
 • byli równi wobec prawa,

Obowiązki obywateli:

- służyli w wojsku,

 • obciążenia finansowe na rzecz skarbu państwa zależały od bogactwa obywateli,
 • obowiązek wojskowy,
 • udział w świętach religijnych,

(obywatel mógł ewentualnie stracić swoje prawa, gdy nie dbał o groby zmarłych lub starsze osoby).

 1. Metiojkowie - wyzwoleni cudzoziemcy lub niewolnicy. Służyli w wojsku, uprawiali ziemie, zajmowali się handlem i rzemiosłem.
 2. Niewolnicy:
 • ludność podbitych krajów, zakupywani na targach niewolników,
 • niewolnik nie miał praw,
 • nie mógł zostać zabity przez właściciela,
 • można go było uwolnić.

Podział niewolników:

Państwowi i prywatni.

Prawo ateńskie wykluczało wzięcie do niewoli obywatela, który nie spłacił w terminie długu.

Ustrój Rzymu

Początkowo była to monarchia, później republika, a dalej cesarstwo. Ustrój republikański był najbardziej zbliżony do ustroju demokratycznego. Po za tym początkowo Rzym był miastem-państwem, podobnie jak Ateny. Na tym polegają podobieństwa ustrojowe.

Demokracja ateńska pozostaje nadal najlepiej zorganizowaną formą rządów, na której wzorują się do dziś państwa Europy i Ameryki.