Dodaj do listy

Igrzyska Olimpijskie

Wśród starożytnych Greków panowało przekonanie, że tężyzna i kondycja ciała jest ogromnie istotna. Stawiali ją na równi z rozwojem i kondycją umysłu i ducha. Uprawianie gimnastyki, dbałość o sprawność ciała rozwijało osobowość człowieka, prowadziło do formowania jego umysłowych i duchowych zalet, takich jak: odwaga, wytrwałość, szlachetność, samodyscyplina. Wiązało się to z koniecznością respektowania przez uprawiających sport precyzyjnych zasad. Starożytni interesowali się różnymi dyscyplinami sportowymi nie tylko z racji uroczystości świątecznych , lecz także w codzienności.

Kult bóstw przez Greków przejawiał się między innymi właśnie w organizowaniu igrzysk. Te współzawodnictwa sportowe znane były nie tylko w Grecji, stąd udział w zawodach brali również przybysze z różnych dalekich stron. Najbardziej znane i najważniejsze zawody organizowane one były na cześć boga Zeusa. Odbywały się w miejscowości Olimpia. Znajduje się ona na półwyspie Peloponez, który leży na południu Grecji. Igrzyska Igrzyska w starożytnej Grecji zawody sportowe stanowiące część uroczystości religijnych ku czci jakiegoś boga. Najsłynniejsze odbywały się w Olimpii, ku czci Zeusa, co cztery lata (od 776 r. p.n.e. do... Czytaj dalej Słownik historyczny w Olimpii urządzano co cztery lata. Pierwsze odbyły się w roku 776 p.n.e. Inne miały miejsce także w miejscowości Nemea oraz w Delfach. Jako element kultu, zawody sportowe podlegały konkretnym i precyzyjnym zasadom , których przekroczenie traktowano jako znieważenie świętości i zniewagę konkretnego boga lub bogini. Na czas igrzysk zaprzestawano i przerywano wszelkie wojny, oznajmiając "święty rozejm". Charakterystyczną cechą igrzysk, było to, że zawodnikami posiadającymi prawo do wzięcia w nich udział mogli być jedynie mężczyźni. Co więcej nawet publiczność mogli stanowić wyłącznie mężczyźni. Etapem rozpoczynającym zawody sportowe były obrzędy sakralne związane z kultem boga Zeusa. Potem zaczynały się właściwe zawody. Rywalizowano między innymi w biegu ( na odległość mniej więcej jednego okrążenia stadionu), rzucie oszczepem i dyskiem , oraz w skoku w dal. Szczególną dyscyplina były zapasy, w których chodziło o to by jedynie powalić konkurenta na ziemię. Jednak najbardziej znaną i lubianą konkurencją były zawody wyścigowe konnych zaprzęgów. Zawodnicy , którzy wygrali dane konkurencje w nagrodę uzyskiwali wieńce z gałązek oliwy, które rosły w gaju boga piorunów. Jednak o wiele ważniejszą nagrodą , o którą tak naprawdę walczono i której najbardziej pożądano była sława i chwała jaką zyskiwali zwycięzcy igrzysk. Wieści o nich roznosiły się po całej Grecji a ojczyzny zawodników czciły ich jak bohaterów, śpiewając o nich pieśni lub nawet fundując im pomniki.

W dzisiejszych czasach, z tamtych starożytnych zawodów pozostało niewiele. Rozgrywane dziś zawody noszą miano olimpiad. Różnią się one w wielu kwestiach od tych pierwszych , greckich igrzysk. Podstawowa polega na tym, że dziś zawody mają miejsce w różnych miejscach, w wielu krajach. Pozbawione są też wymiaru religijnego , jaki u starożytnych był nieodłączny. Dziś igrzyska inicjuje rozpalenie ognia olimpijskiego oraz uroczystą galą, nieraz niezwykle widowiskową i huczną. Poza tym nie ma już ograniczeń związanych z płcią zawodników: prawo do tego mają tak samo mężczyźni i kobiety. Wprowadzono również sporo konkurencji , wcześniej nie znanych. Przykładem jest piłka nożna. Wyróżnia się igrzyska letnie i zimowe. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin nie otrzymują już wieńców lecz nagrody finansowe, medale ( złote, srebrne i brązowe) a także puchary. Mimo że są mistrzami w danych konkurencjach nie zaznają już sławy bohaterów jak niegdysiejsi mistrzowie igrzysk.

Jednakże mimo wymienionych rozbieżności, igrzyska posiadają też sporo podobieństw, jak chociażby to że nadal rozgrywane są w odstępach czteroletnich, i że ich uczestnicy pochodzą z różnych krajów. Z kolei same dyscypliny również nawiązują do tych starożytnych, szczególnie pięciobój. Bezpośrednie odniesienie do greckiej olimpiady stanowi ogień olimpijski, rozpalany od tego, który członkowie sztafety biegnącej z Olimpii przynoszą ze sobą.