Dodaj do listy

Bolesław Krzywousty i jego testament z 1138

Bolesław Krzywousty był młodszym synem Władysława Hermana i Judyty. Na początku sprawowania swoich rządów odnosił liczne sukcesy. Już w 1103r. zorganizował łupieszczą wyprawę na Kołobrzeg, a w 1122 uzależnił Pomorze Zachodnie od Polski.

Długoletnie spory z jego starszym bratem Zbigniewem, zakończyły się jego wygnaniem. Zbigniew udał się do cesarza Niemiec- Henryka V. Ten wymusił na władcy polskim ultimatum; albo Bolesław oddałby połowę państwa, regularnie uiszczając daniny i uznając jego zwierzchnictwo albo dojedzie do walki polsko-niemieckiej. Do niej też doszło w 1109 r. Polska doskonale obroniła Głogów i zwyciężyła. Krzywousty pozwolił bratu powrócić do kraju, jednak do końca życia się nie pogodzili. Zbigniew został uwięziony w lochu, wypalono mu oczy, poczym zmarł.

Bolesław Krzywousty pragnąc zapobiec bratobójczym walkom o władzę między jego synami (jak to było w jego przypadku) w 1138 podzielił Polskę na dzielnice, zgodnie z spisanym przez niego testamentem. Zawierał on też specjalną zasadę senioratu. Polegała ona na tym, że najstarszy syn, otrzymywał tytuł seniora, który dostawał w użytkowanie dodatkowa dzielnicę, zwierzchność nad pozostałymi braćmi i ich terenami, ponadto mógł decydować o wojnie i pokoju oraz prowadzić politykę zagraniczną.

Polska została podzielona na pięć części, pierwszą otrzymał Władysław II Wygnaniec -Śląsk i dzielnica senioralna (obejmowała ona: ziemię krakowską, łęczycko-sieradzką, część Kujaw i Wielkopolski), z kolei Mieszkowi Staremu została podporządkowana Wielkopolska, a Bolesławowi Kędzierzawemu Kujawy i Mazowsze. Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Sandomierski dostał w użytkowanie ziemię sandomierską. Kazimierzowi zwanego Sprawiedliwym ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum nic nie przydzielił, ponieważ urodził on się po śmierci Bolesława Krzywoustego. Mimo tego testamentu nie udało się uchronić braci od walki - rozbicie dzielnicowe