Średniowiecze

Dodaj do listy

Na przełomie XV i XVI wieku pogłębił się kryzys w Kościele Katolickim. Coraz powszechniejsza stawała się symonia, czyli kupowanie stanowisk kościelnych. W 1517 roku z otwartą krytyką niesprawiedliwości i niemoralności w Kościele wystąpił...

Dodaj do listy

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w średniowiecznej historii Polski była chwila, gdy jego władca książę Mieszko I postanowił przyjąć sakrament chrztu. Powszechnie wiadomo, że miało to miejsce w roku...

Dodaj do listy

W roku 1138 zmarł Bolesław Krzywousty. Miał on kilku synów i aby uniknąć sporów między nimi postanowił podzielić Polskę na dzielnice (chciał uregulować zasady obejmowania przez nich ziem). Każdy z synów miał otrzymać jedną dzielnicę...

Dodaj do listy

Po śmierci Mieszka II w roku 1034 władzę w Polsce objął Kazimierz Odnowiciel, który szybko został wygnany z kraju przez możnych.   Niedługo po najeździe czeskiego księcia Brzetysława (po 1038 roku) Kazimierz wrócił do Polski. Otrzymał...

Dodaj do listy

Praca kontrolna   3. Państwo pierwszych Piastów   Przeczytaj uważnie źródła historyczne i wykonaj zadania.   1. Wskaż daty (rok) wydarzeń opisanych w źródłach: G, I, J, K. 2. Spróbuj dokonać rekonstrukcji wydarzeń opisanych...

Dodaj do listy

Po śmierci Władysława Łokietka w 1333 roku władzę w odrodzonym zjednoczonym państwie polskim objął jego syn, Kazimierz. Jego trzydziestosiedmioletnie panowanie (1333-1370) przyniosło Polsce stabilizację polityczną oraz znaczny rozwój gospodarczy...