Dodaj do listy

Dynastie panujące w Polsce.

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie - książęta polscy. Zaliczamy tu Mieszka I (około 960 - 992), Bolesława I Chrobrego (992 - 1025), Mieszka II Lamberta (1025 - 1034), Kazimierza I Odnowiciela (1034 - 1058), Bolesława II Śmiałego (1058 - 1079), Władysława I Hermana (1079 - 1102), Zbigniewa (1102 - 1107) i Bolesława III Krzywoustego (1102 - 1138). Przedstawicielem kolejnej dynastii zwanej czeską był Wacław II (1291 - 1305). Do dynastii Piastów zaliczamy Władysława I Łokietka (1305 - 1333), Kazimierza III Wielkiego (1333 - 1370). Do przedstawicieli dynastii andegaweńskiej zaliczamy Ludwika (1370 - 1382) oraz Jadwigę (1383 - 1399). Do władców dynastii Jagiellonów zaliczamy Władysława II Jagiełło (1386 - 1434), Władysława III (1434 - 1444), Kazimierza IV (1446 - 1492), Jana I Olbrachta (1492 - 1501), Aleksandra (1501 - 1506), Zygmunta I Starego (1506 - 1548) i Zygmunta II Augusta (1548 - 1572). Kolejni królowie byli elekcyjni i pochodzili z różnych europejskich dynastii. Zaliczamy tu Henryka Walezego (1573 - 1575), Stefana Batorego (1576 - 1586), Zygmunta III Wazę (1587 - 1632), Władysława IV (1632 - 1648), Jana II Kazimierza (1648 - 1668), Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669 - 1673), Jana III Sobieskiego (1674 - 1696), Augusta II Mocnego (1697 - 1704), Stanisława Leszczyńskiego (1704 - 1709), Augusta II (1709 - 1733, Stanisława Leszczyńskiego(1733 - 1736), Augusta III (1733 - 1763) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764 - 1795).