Prace przekrojowe

Dodaj do listy

SKĄD WZIĘŁA SIĘ GAZETA I DZIENNIKARZ? Ery medialne: Era przedmedialna Era mowy Era pisma (Summerowie, Chińczycy, Fenicjanie) Era druku Era telekomunikacji Era komputera Era internetu Ważne momenty: ...

Dodaj do listy

Czym jest Katyń dla mnie dzisiaj? Wiosną 1940 roku Katyń stał się dla Polaków ważnym, historycznym miejscem. Ponieważ to wtedy Rosjanie bestialsko zamordowali tam tysiące najlepszych polskich żołnierzy, jak również kwiat polskiej inteligencji...

Dodaj do listy

Indianie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, zamieszkiwali niegdyś cały rozległy kontynent, żyjąc w harmonii z amerykańską przyrodą. Przybycie osadników z Europy było początkiem końca indiańskiego świata, bezpowrotnie zniszczyło całą...

Dodaj do listy

Na ostatniej lekcji historii oglądaliśmy film naukowy pt. Renesans i odkrycia geograficzne z serii Dzieje cywilizacji. Był on poświęcony epoce wielkich odkryć geograficznych oraz renesansu i trwał ok. 40 minut. Dzieło to zostało oparte na wykładzie...

287 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Polska znajdująca się w kryzysie gospodarczym podjęła próbę reformacji. W roku 1791 zwołano Sejm Wielki, który miał na celu poprawę obecnej sytuacji w kraju. Trzeciego maja tego roku uchwalono Konstytucję 3. maja, będącą drugim dokumentem...

398 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. PRZYWILEJ PIOTRKOWSKI: nadany przez Jana Olbrachta, w 1496 roku w Piotrkowie, dla uspokojenia sytuacji w kraju przed wyprawą turecką, od tej pory tylko jeden chłop w roku mógł odejść ze wsi, od tej pory mieszczanie...

297 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Państwo polskie powstało na terenach zamieszkiwanych przez plemiona słowiańskie. Państwo Wiślan w IX wieku popadło w zależność od Państwa Wielkomorawskiego a po jego rozbiciu na początku X wieku od Czech. Najsilniejszym organizmem w IX wieku...

961 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przyczyny wojny secesyjnej: Na przełomie XVIII i XIX wieku obszar Stanów Zjednoczonych był znaczny i po zakupie Luizjany w 1803 roku od Napoleona stanowił około 1/3 obecnego obszaru USA. W 1819 roku kupiono od Hiszpanii Florydę a w 1818 roku Północną...

465 osób poleca.

Szkoła: Liceum