Dodaj do listy

Ojciec narodu amerykańskiego- Jerzy Waszyngton.

Jerzy Waszyngton  (ang.: George Washington), przyszedł na świat 22 lutego 1732 roku, a zmarł 14 grudnia 1799r. Był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (lata 1788-1796). Obecnie przez wszystkich Amerykanów uważany jest za ojca narodu. Pochodził z rodziny plantatorów bawełny. Urodził się w swoim rodzinnym domu w Wirginii. Od małego ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum pragnął wychować go na typowego. osiemnastowiecznego dżentelmena. Nie miał z resztą w tej dziedzinie trudności. Mały George pokochał armię, interesował się wszystkim co było z nią związane. Sam zajmował się sztukami wojennymi i obserwował ekspansję państw zachodnich.

Już w 1754 r. otrzymał stopień pułkownika - porucznika, który w dzisiejszej armii polskiej odpowiada podpułkownikowi. Gdy rozpętała się wojna francuskich osadników z Indianami wziął w niej czynny udział uczestnicząc w kilku pierwszych potyczkach jako dowódca swojego oddziału. Około roku 1759 osiedlił się w okolicach Mount Vernon. Był to okres początkowego stadium rewolucji amerykańskiej. Tam w spokoju starał się zarządzać swoimi dobrami. Ożenił się z wdową - Marthą Dandridge Curtis, która była kobietą niezwykle jak na tamte czasy zamożną. Do majątku Waszyngtona wniosła stu pięćdziesięciu siedmiu niewolników. Sam Jerzy Waszyngton Waszyngton stolica Stanów Zjednoczonych leżąca we wschodniej części kraju nad rzeką Potomac. Liczy 600 tys. mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
okazał się sprawnym administratorem i biznesmenem, dzięki czemu jego majątek stale powiększał się. Zapiski historyczne mówią o trzystu niewolnikach, których posiadał w chwili śmierci, czyli prawie podwoił liczbę, którą wniosła Martha. Razem z innymi plantatorami ostro sprzeciwiał się polityce rządu londyńskiego, który faworyzował w skupie towarów kupców pochodzących z metropolii i niepoważnie traktował młody naród amerykański. Do bezpośredniej przyczyny wybuchu przyszłego konfliktu zalicza się „bostońskie picie herbaty” w 1773r. Koloniści przebrani za Indian napadli i złupili towar ze statku angielskiego a następnie zatopili go na przystani. Stanowi to pewien paradoks historyczny, gdyż herbata ta w rzeczywistości była niezwykle tania. Rząd Wielkiej Brytanii nadał przywilej Przywilej szczególne uprawnienie zezwalające na korzystanie w jakimś zakresie ze specjalnych względów. W czasach feudalizmu był to najczęściej akt monarchy przyznający osobom lub całym stanom pewne uprawnienia.
...
Czytaj dalej Słownik historyczny
Kompanii Wschodnioindyjskiej, przeżywającej ostry kryzys ekonomiczny do sprzedawania indyjskich towarów po zaniżonych cenach.

Waszyngton wziął udział w maju 1775 r. w Drugim Kongresie Kontynentalnym odbywającym się w mieście Filadelfia. Był delegatem z Wirginii. Jego doświadczenie wojskowe i charyzma przyczyniły się do obrania go na dowódcę Armii Kontynentalnej. Dowództwo nad wojskiem objął dnia 3 lipca 1775 r. Postanowił, że walki będą miały charakter partyzancki, gdyż młoda, słabo przeszkolona armia amerykańska nie jest w stanie dorównać potędze „czerwonych mundurów” (kolor odzieży żołnierzy Wielkiej Brytanii).

Do pierwszej wymiany ognia doszło pod Lexington, położonego niedaleko Bostonu dnia 19 kwietnia 1773r.  pomiędzy partyzantami amerykańskimi a regularnymi oddziałami angielskimi. Same walki partyzanckie trwające od 1773 roku nie przyniosły kolonistom prawie żadnych zwycięstw. Sytuacja zmieniła się dopiero po utworzeniu Armii Kontynentalnej. Nie należy zapominać również, że wiek XVIII to okres wielkich nadziei narodowościowo-wyzwoleńczych. Stąd ogromny napływ ochotników z Europy pragnących realizować swoje idee wolności i równości. W szeregach Armii Kontynentalnej znaleźli się Polacy, Francuzi, Szkoci, Niemcy Niemcy Republika Federalna Niemiec. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Powierzchnia 356 970 km2. Liczba ludności 82 357 tys. (2001 r.).... Czytaj dalej Słownik geograficzny i wielu innych. 4 lipca 1776r. trzynasty Kongres w Filadelfii proklamował najważniejszy akt amerykański- Deklarację Niepodległości. Wojska kolonistów zaczęły odnosić poważne sukcesy jak choćby ten pod Saratogą, gdzie doszczętnie rozbito działy brytyjskie. Amerykanami dowodził gen. Bourgoyne, a walecznością odznaczył się wielki Naczelnik Państwa Polskiego- Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest to...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Kościuszko.

Wojna amerykańsko-brytyjska wróciła uwagę innych mocarstw europejskich. Stała się ona bardzo „popularna” i miała wielu sympatyków chcących podkopać pozycję Anglii. Dlatego też do wojny wkrótce przyłączyły się takie kraje jak: Francja, Hiszpania Hiszpania Królestwo Hiszpańskie. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w południowo-zachodniej Europie na Półwyspie Iberyjskim. Powierzchnia 506 000 km2. Liczba ludności 40 266 tys. (2001 r.). Stolica... Czytaj dalej Słownik geograficzny i Holandia. Oczywiście wszystkie stanęły po stronie Amerykanów.  Po ciężkich walkach, przy pomocy armii francuskiej doprowadził do rozbicia wojsk angielskich pod Yorktown. Był to wielka osobista porażka słynnego angielskiego dowódcy, autora wielu zwycięskich bitew dla Królestwa Wielkiej Brytanii -gen Cornwallisa.

Trudna sytuacja międzynarodowa Anglii sprawiła, że przystąpiła ona do pertraktacji pokojowych. W tym czasie istniała groźba inwazji wojsk Francuskich na Wyspy Brytyjskie. Dodatkowo flota Flota ogólna nazwa wszystkich statków wodnych danego państwa lub armatora (przedsiębiorstwo zajmujące się transportem wodnym). Może być flota wojenna (ogół okrętów wojennych), flota biała (ogół... Czytaj dalej Słownik geograficzny hiszpańska zajęła Gibraltar Gibraltar terytorium zależne Wielkiej Brytanii położone na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego. Powierzchnia 5,8 km2. Liczba ludności 27 tys. (2001 r.). Język urzędowy angielski. Ludność głównie... Czytaj dalej Słownik geograficzny a w Indiach wybuchło poważne anty-angielskie powstanie.

Do podpisania preliminarni pokojowych doszło 30 listopada 1782 roku. Wielka Brytania uznała w nich niepodległość swoich kolonii i ich prawa jako suwerena do całego terytorium, aż od Wielkich Jezior do granicy jaką stanowiło wybrzeże Florydy (na wschód od Missisipi i na zachód od Omenu Atlantyckiego). Właściwy traktat Traktat rodzaj rozprawy na temat najważniejszych problemów z danej dziedziny wiedzy lub życia społecznego, politycznego. Często pojawia się w tytułach prac naukowych. Tego wyrazu użył także Cz. Miłosz... Czytaj dalej Słownik terminów literackich pokojowy podpisano w Wersalu 3 września 1783 roku. Potwierdzono niepodległość Stanów oraz przy okazji przyznano Francji prawa do Senegalu i wyspy Gory w Afryce, ponadto kilka wysp położonych na Atlantyku i pięć miast indyjskich. Hiszpanii przypadła Floryda i Minorka. Po spełnieniu swojego obowiązku wojskowego powrócił do spokojnego życia na swojej plantacji. Jednak Jerzy Waszyngton posiadał ducha walki i nie mógł patrzeć bezczynnie jak inni uprawiaj politykę za niego i to w dodatku w jego przekonaniu robią to w sposób nieodpowiedzialny i błędny. Zdawszy sobie sprawę, że kolonie nie funkcjonują poprawnie, powrócił do polityki.

Waszyngton odznaczył się w wielu politycznych przedsięwzięciach. Najważniejszym z nich było wzięcie udziału w Konwencji Konstytucyjnej w Filadelfii w roku 1787. Jego rola została doceniona przez naród, dlatego też w dniu 16 kwietnia 1789 roku obrany został prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Sen z powiek spędzało mu zabezpieczenie młodego państwa, podatnego na wpływy mocarstw europejskich i ich kolonii na kontynentach amerykańskich. Z tego też powodu nie poparł Francji kiedy wybuchł konflikt francusko-angielski. Był politykiem stanowczym, nie bojącym się podejmować trudnych decyzji, dlatego nie posłuchał ani sekretarza stanu Thomas Jererson, który opowiadał się za Francuzami, ani sekretarza skarbu Alexandra Hamiltona, wielkiego zwolennika króla Brytyjskiego, i nie pozwolił wciągnąć kraju w wojnę.

Prezydent nie mógł pogodzić się z nieprzychylnym sobie rozwojem sytuacji politycznej w swoim kraju, dlatego też w 1796r. złożył urząd tuż przed końcem drugiej kadencji. Do dzisiaj obowiązuje w stanach zasada dwukadencyjności prezydentury. Gdy 15 marca 1797 roku zjechał do swojej willi w Mount Vernon okazało się, że po wieloletniej nieobecności dom znalazł się w opłakanym stanie. Podjął szybką decyzję o jego kapitalnym remoncie. Dodatkowo dochodziła sprawa zaniedbanych plantacji. Jerzy Waszyngton sumiennie spełniał obowiązki gospodarza. Codziennie, niezależnie od pogody objeżdżał swoje posiadłości, rozmawiał z pracownikami, wydawał polecenia. Gdy 12 grudnia 1799 roku jak co dzień wybrał się na obchód, rozpętała się silna zawierucha. Następnego dnia poczuł się źle. Skarżył się na bóle gardła. W nocy przyszły dreszcze i trudności z oddychaniem. Lekarze nie umieli pomóc ciężko choremu Waszyngtonowi. Jego stan w przeciągu dnia ulegał ciągłemu pogorszeniu. Ostatecznie 14 grudnia 1799 roku zmarł. 

W życiu Jerzego Waszyngtona zaistniał i polski epizod. Miał on bowiem kontakt z przedstawicielami państwa polskiego. Poznał między innymi Kazimierza Pułaskiego, który walczył u jego boku w lipcu 1777 roku i zachwycał swoją odwagą i zmysłem wojskowym. Po zakończeniu działań wojennych Pułaski został zatrudniony jako inżynier w randze pułkownika do pracy przy moście na rzece Delaware. Jednak poznać się obu panom przyszło dopiero w 1778 roku. Po wyzwoleniu się stanów, zjawił się w nich Tomasz Tomasz A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater epizodyczny; przywódca młodzieży filomackiej, uczestnik zebrania w celi Konrada. Rozwiewa optymizm Żegoty, wierzącego w rychłe uwolnienie. Wyjaśnia ich sytuację,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Kajetan Węgierski (1783r.), a Julian Ursyn Niemcewicz poznał Waszyngtona na rok przed jego śmiercią w 1798r.