Prawo

Dodaj do listy

Konstytucja to ustawa zasadnicza czyli najważniejszy dokument w państwie określający zasady funkcjonowania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja RP została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie...