Przedsiębiorczość

Dodaj do listy

Reklama jest jedną z form promocji, obok promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej i public - relations. Umożliwia realizowanie funkcji marketingowych w przedsiębiorstwie. Promocja jest jednym z elementów marketingu - mix, obok produktu,...

284 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Podatki, to obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego bez świadczenia wzajemnego. Jest to świadczenie bezzwrotne, nieodpłatne, obecnie w formie pieniężnej. W historii...

301 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

O koncentracji przedsiębiorstw mówimy wtedy, gdy zatracają one swoją samodzielność działania i zostają podporządkowane centralnemu kierownictwu. Często zmienia się także forma prawna organizacji. Obecnie można wyróżnić cztery rodzaje...

265 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Działalność gospodarcza, to, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność...

318 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Majątek przedsiębiorcy stanowią aktywa i pasywa majątkowe. Oczywiste jest, że nie wszystkie przedmioty potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej można kupić na własność za własne środki finansowe. W dzisiejszej rzeczywistości...

173 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Curriculum Vitae Dane osobowe: Imię i nazwisko: Stanisława Brzęczkowska Data i miejsce urodzenia: 245 styczeń 1973 roku we Wrocławiu Adres zameldowania: 01-651 Warszawa, ul. Powstania Koszciuszkowskiego 32/12 Tel. kom. 0 503 333 333 Email:...

427 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum