Matematyka

Dodaj do listy

1. Pojęcia: - wyrażenie algebraiczne:jest to wyrażenie, w którym występują litery, cyfry, nawiasy. Np. 4x, 5y - 3, (ac +3)2 - jednomian: jest to wyrażenie algebraiczne będące, pojedynczą cyfrą, literą i iloczynem. Np. 6, 2x, y, Nazwy wyrażeń...

486 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Trójkąt 1. Definicja: Trójkąt to płaszczyzna ograniczona łamaną zwyczajną zamknietą złożoną z 3 odcinków. 2.Podział trójkątów: - ze względu na boki: *trójkąt różnoboczny - to trójkąt, który ma wszystkie boki różnej długości...

599 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Pitagoras z Samos jeden z największych uczonych w dziedzinie matematyki urodził się ok. 580 r. p.n.e., jednakże między naukowcami ciągle trwają spory o dokładną datę urodzenia jak i pytanie czy Pitagoras istniał rzeczywiście. Zapewne nigdy...

243 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Wszyscy wiedzą, że sytuacja ekonomiczna w kraju wiąże się z jednostką pieniądza w danym państwie, czyli u nas złotówki oraz z szybkością jej dewaluacji. Na poniższym przykładzie pokażę co się stanie ze złotówką, która wejdzie w obieg....

396 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Kąt Jeżeli na płaszczyźnie narysujemy dwie półproste wychodzące z jednego punktu, otrzymamy ograniczony jej fragment, który to nazywamy kątem. Półproste będziemy nazywali ramionami kąta (OA i OB), a punkt, z którego wychodzą jego wierzchołkiem...

410 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Tales z Miletu nazywany jest jednym z "siedmiu mędrców" czasów antycznych. Uważa się go także za ojca całej greckiej nauki. Przez starożytnych pisarzy nazywany był "pierwszym matematykiem i astronomem". Świadczy to niewątpliwie o tym, iż...

292 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Wzory redukcyjne  sin(180º+α)= -sinα  sin(90º-α)=cosα  sin(90º+α)=cosα Sin(180º-α)=sinα  cos(180º+α)= -cosα cos(90º-α)=sinα  cos(90º+α)= -sinα Cos(180º-α)= -cosα  tg(180º+α)=tgα  tg(90º-α)=ctgα ...

271 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

sin(x+y)=sinxcosy+cosxsiny sin(x-y)=sinxcosy-cosxsiny cos(x+y)=cosxcosy-sinxsiny cos(x-y)=cosxcosy+sinxsiny sin2x=2sinxcosx cos2x=cosxcox-sinxsinx sinx+siny=2sin((x+y)/2)cos((x-y)/2) sinx-siny=2sin((x-y)/2)cos((x+y)/2) cosx+cosy=2cos((x+y)/2)cos((x-y)/2)...

293 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum