Ekologia

Dodaj do listy

Antarktyda wspólne dobro ludzkie   ANTARKTYDA- kontynent o powierzchni ok.14 mln km2, położony w całości na półkuli południowej, dookoła bieguna południowego. Wraz z otaczającymi obszarami wodnymi o szeregiem wysp tworzy Antarktykę. Antarktyda...

Dodaj do listy

Drodzy koleżanki i koledzy!   Zebraliśmy się tutaj, aby poruszyć ważny temat jakim jest nasze środowisko. Jak wiemy z roku na rok stan środowiska znacznie się pogarsza, dlatego jak najszybciej powinniśmy zacząć o nie dbać. Możliwe, że...

Dodaj do listy

Ogółem lasy zajmują w Polsce 7,5 mln ha, czyli 24% powierzchni kraju, z czego przeważającą część, bo niemal 85% stanowią lasy iglaste, czyli bory. Ta wyraźna przewaga borów powstała na skutek tego, że Polska leży w tej części leśnego...

585 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

W ewolucji człowieka przyszedł czas na rozwój umiejętności kulinarnych. Pierwsi ludzie początkowo zapewne odkryli, że ogień może poprawiać smak potraw, później musieli zauważyć, iż ziarno rzucone w ziemię po pewnym czasie wykiełkuje....

231 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są przede wszystkim przemysł energetyczny oraz metalurgiczny. W procesie spalania paliw, zwłaszcza węgla, przedostają się do powietrza atmosferycznego wielkie ilości związków siarki, tlenków...

395 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Lasy pełnią bardzo ważną funkcję w środowisku naturalnym. Niestety są intensywnie niszczone, ponieważ dostarczają wielu surowców, głównie drewno, które jest wciąż stosowane jako opał, materiał do budowy domów oraz wyrobu mebli...

378 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Woda stanowi podstawę życia na Ziemi. Wszystkie organizmy żywe zawierają ją w swoich ciałach. Człowiek aż w 80% składa się z wody, a utrata choćby 5% może już stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia organizmu. Woda powszechnie...

283 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Powietrze jest mieszaniną gazów, która tworzy atmosferę Ziemi. W większości jej skład stanowi azot (około 78%) i tlen (21%), oprócz tego zawiera gazy szlachetne, dwutlenek węgla, parę wodną i śladowe ilości innych substancji. Skład powietrza...

436 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum